Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Maailmanpankin Ukrainan talouden elpymisen yhteisrahasto

Kuvaus

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24.2.2022 on johtanut mittaviin taloudellisiin ja inhimillisiin vahinkoihin Ukrainassa. Suomi tukee Ukrainan resilienssiä ja sopeutumista osallistumalla Maailmanpankin maaliskuussa 2022 perustamaan yhteisrahastoon, josta kanavoidaan kriittistä rahoitusta sodasta kärsivälle Ukrainalle. Nykyisessä tilanteessa Ukrainan akuutteihin tarpeisiin vastaaminen on tärkeää ja tarve tulee jatkumaan myös mahdollisen jälleenrakennuksen rinnalla. Ukrainan valtiontalous on kärsinyt sodasta ja Ukrainalla on sodan vuoksi vaikeuksia saada rahoitusta kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta. Valtiontalouden heikkeneminen uhkaa jo saavutettuja kehitystuloksia ja lisää köyhyyttä väestön keskuudessa. Suomen tuki Ukrainalle kohdennetaan Maailmanpankin hallinnoimaan yhteisrahastoon, jonka varainkäyttöä ja tuloksia seurataan UM:n resurssein yhteistyössä muiden avunantajien kanssa. Kyse ei ole perinteisestä budjettitukioperaatiosta vaan rahasto on osa Maailmanpankin suunniteltua kolmen miljardin dollarin kokonaisrahoitusta Ukrainalle tulevien kuukausien aikana. Rahaston tarkoitus on tukea laajasti Ukrainan julkisen sektorin kestävyyttä sodan keskellä. Rahastosta tuetaan Ukrainan julkisen talouden maksukykyä ja julkisen sektorin kapasiteettia ylläpitää julkisia ja peruspalveluita. Yhteisrahasto on yksi keskeinen tuki-instrumentti Ukrainan hallituksen ja avunantajamaiden välillä kriisitilanteessa. Sodan myötä nopeasti muuttuvassa tilanteessa korostuu tarve rahaston joustavuudelle ja sopeutumiskyvylle. Suomen tavoitteena Ukrainassa on Ukrainan yhteiskunnan resilienssin ja omien reformien pitkäjänteinen tukeminen. Maastrategian tavoitteita ovat Ukrainan alueellisen koskemattomuuden ja suvereniteetin palauttaminen sekä kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen, Suomen ja Ukrainan kahdenvälisten suhteiden vahvistaminen ja yhteistyön laajentaminen, yhteiskunnan kestokyvyn ja kansalaisten elinolojen parantaminen sekä Euroopan unionin ja Ukrainan välisten suhteiden vahvistaminen. Hanke tukee Suomen ylivaalikautisia kehityspoliittisia tavoitteita rauhanomaisten demokraattisten yhteiskuntien ja kestävän talouden tukemiseksi.

Rahoituspäätös

6 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 50%
  • Julkinen varainhoito (PFM) 50%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

86501386

Tunnus

UHA2022-002366

Sivua muokattu

21.06.2022