Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Maatalouden kansainvälinen kehittämisrahasto IFAD; 12. lisärahoitus; Kumppanuuslaina

Kuvaus

IFAD on YK:n alainen maatalouden kehitysrahoituksen erityisjärjestö, joka suunnittelee ohjelmia ja hankkeita, jotka tähtäävät ruokaturvan ja ravitsemuksen edistämiseen sekä maaseudun köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa. IFAD:n resurssien täydentämisestä sovitaan kolmen vuoden välein käytävissä lisärahoitusneuvotteluissa. IFAD-12 lisärahoituskausi kattaa 2022 - 2024. IFAD-12 lisärahoituskierroksen rahoitusohjelman kooksi sovittiin joulukuussa 2020 pidetyssä kokouksessa 3,8 miljardia USD, josta avunantajien maksama osuus on yhteensä 1,55 miljardia USD. IFAD-12 rahoituskaudella IFAD:n myöntämästä lahjamuotoisesta rahoituksesta 100 % kohdistuu köyhimpiin maihin (LIC ja LMIC) ja 55 % Afrikkaan. Hauraisiin valtioihin ohjataan vähintään 25 % resursseista ja ilmastorahoitukseen 40 %. Suomi osallistuu IFAD:n kahdenteentoista lisärahoitukseen 60 miljoonan euron kumppanuuslainalla (Concessional Partner Loan).

Rahoituspäätös

60 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ympäristöapu
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

 • Maatalouden kehittäminen 50%
 • Maaseudun kehittäminen 50%

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • nuoret
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Kv maatalouden kehittämisrahasto

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89893118

Tunnus

UHA2021-001473

Sivua muokattu

21.06.2022