Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin liittyvä tuki

Kuvaus

Presidentti Halosella on useita kehityspoliittisia luottamustehtäviä. Hän on mm. YK:n pääsihteerin rauhanvälityksen korkean tason neuvoa-antavan paneelin jäsen. Hän toimii aktiivisesti Sustainable Development Solutions - verkostossa ja on monen kansainvälisen kestävän kehityksen parissa työskentelevän järjestön hallintoelimen jäsen. Presidentti Halonen on lisäksi UNCCD:n nimeämä Land Ambassador sekä Global Champion for Disaster Risk Reduction. Hän toimii myös CTBTO:n korkea-arvoisten henkilöiden ryhmässä (GEM). Lisäksi presidentti Halosella on kansainvälisiä puhetilaisuuksia liittyen mm. entiseen tehtäväänsä YK:n pääsihteerin kestävän kehityksen paneelin rinnakkaispuheenjohtajana. Esityksiä uusista tehtävistä sekä puhe- ja osallistumispyyntöjä tulee jatkuvasti lisää. Presidentti Haloselle on osoitettu UM:stä (KEO-90) virkamiesapua tehtäviensä hoitamiseen. Esitetty hanketuki (50 000 euroa) kohdistuu presidentin kehityspoliittisten toimien hoitamiseen. Hankerahoituksesta on tarkoitus kattaa presidentin ja häntä avustavien matkakuluja siltä osin, kun niitä ei saada katettua kutsuttavien tahojen toimesta, sekä muita mahdollisia vaikuttamistoimintaan liittyviä ODA-kelpoisia kuluja. Tämä hanke mahdollistaa kehityspoliittisen vaikuttamisen korkealla tasolla Suomen kehityspolitiikan painopisteiden edistämiseksi. Tämä koskee erityisesti ihmisoikeuksien, naisten ja tyttöjen aseman, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämistä, rauhanomaisten yhteiskuntien vahvistamista, ilmastonmuutoksen hillitsemistä sekä yleisesti YK:n kestävän kehityksen agendan toimeenpanoa.

Rahoituspäätös

50 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89892105

Tunnus

UHA2022-001225

Sivua muokattu

03.06.2022