Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Eteläisen ja Itä-Afrikan energia- ja ympäristökumppanuusrahasto

Kuvaus

Pohjoismaiden kehitysrahasto (Nordic Development Fund - NDF) hallinnoi uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistämiseen tähtäävää Energia- ja ympäristökumppanuusrahasto EEP:tä, jonka toimialue kattaa 15 eteläisen ja Itä-Afrikan maata. Rahasto on jatkoa vuonna 2010 Ulkoministeriön käynnistämälle EEP:n vaiheille 1 ja 2. EEP on yksi Suomen merkittävimmistä yksittäisistä ilmastonmuutos-interventioista. Rahaston Impact-tason tavoitteena on tukea kestävän energian (SDG7) kautta sekä ilmastotavoitteen (SDG13) että myös muiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista (SDGt 1, 5, 8). Suomen rahoitus on yhteensä 16,9 milj. euroa v. 2018-2022. NDF on itse sijoittanut rahastoon 22 milj. euroa ja Itävallan kehitysyhteistyövirasto ADA 3 milj. euroa. Lisäksi Sveitsi on liittymässä uutena maana EEP:n rahoittajien joukkoon vuoden 2022 alusta. Lisärahoitusta, yhteensä 4,0 milj. euroa, haetaan hiljaisessa menettelyssä Suomen rahoitusosuuden kasvattamiseksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseksi. Asiasta on jo ministerin päätös LTAE 2:n yhteydessä tulevaisuusinvestointeja koskien, mutta varojen saamiseksi tarvitaan laaturyhmäesitys ja normaali menettely. Laaturyhmän huomiot hankkeen DAC-tavoitteiden muuttamiseksi 25% hillintä ja 75% sopeutuminen on tehty. Lisäksi kumppanuusrahaston päivitetty tulos- ja riskikehikot on lisätty. Esitetään, että laaturyhmä puoltaa hiljaisella menettelyllä 4.000.000 € lisämyönnön myöntämisen EEP-ohjelmalle kuluvan vuoden määrärahasta maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön momentilta 24.30.66.2.1.

Rahoituspäätös

4 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Energiantuotanto uusiutuvilla lähteillä - useammat teknologiat 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset

Rahoituskanava

Pohjoismainen kehitysrahasto

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28924139

Tunnus

UHA2021-006655

Sivua muokattu

06.05.2022