Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

TECSES// Tekninen yhteistyö Nepalin opetussektorilla

Kuvaus

Technical Support Cooperation to Education Sector in Nepal (TECSES) – hankkeella tuetaan opettajankoulutuksen (perus- ja täydennyskoulutus) kehittämistä Nepalin eri hallinnon asteilla. Teknisen tuen tavoitteena on parantaa Nepalin inklusiivisia opetus- ja koulutuskäytäntöjä kouluissa, opettajankoulutuskeskuksissa ja hankkeeseen osallistuvissa yliopistoissa ja niiden kasvatustieteellisissä tiedekunnissa kehittämällä oppijakeskeisiä menetelmiä, inklusiivisuutta, opiskelijoiden arviointimenetelmiä, työelämätaitoja (soft skills) ja reflektiivisiä käytäntöjä. TECSES-hankkeen tavoitteet ovat täysin linjassa Nepalin opetussektoriohjelman kehittämissuunnitelman (SESP, 2021-2030) kanssa. Erityisesti TECSES tukee SESP:n tulostavoitteita 1. tasa-arvoinen pääsy koulutukseen lapsen taustasta riippumatta ja 2. laadukkaan kouluopetuksen ja oppimistulosten takaamisen jokaiselle lapselle. TECSES-hanke perustuu Suomen ja Nepalin aikaisempaan yhteistyöhön opetussektorilla ja jatkaa yhteistyötä saatujen kokemusten pohjalta. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Nepalin opetusministeriön ja kaikkien opettajankoulutukseen osallistuvien keskeisten sidosryhmien kanssa: yliopistot, kunnat, Provincial Educational Training Centre (PETC), sekä Center for Education and Human Resource Development (CEHRD) ja Education Review Office (ERO). Hankkeen lopulliset hyödynsaajat ovat Nepalin oppilaat. Välittömät hyödynsaajat ovat opetusministeriön yksiköt ja provinssien opetusvirastot. Suomen rahoitus hankkeelle on 5 miljoonaa euroa vuosille 2022-2025. Hanketta toteutetaan eri vaiheissa ja hankkeen myöhemmissä vaiheissa on optio toimintojen skaalaamiseen EU:n lisärahoituksella.

Rahoituspäätös

5 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 20%
  • Opettajien koulutus 80%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Konsultit

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

66014290

Tunnus

UHA2019-002044

Sivua muokattu

18.05.2022