Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

GBV:n kansalaisjärjestökomponentti

Kuvaus

Kenya Red Cross Societyn (KRCS) toteuttama sukupuolittuneen väkivallan vastainen kansalaisjärjestöhanke edistää sukupuolittuneen väkivallan ja haitallisten käytäntöjen vähenemistä Bungoman, Kilifin ja Samburun maakunnissa Keniassa. Hankkeella on neljä outcome-tason tavoitetta: 1) lisätä kysyntää ja pääsyä laadukkaaseen ja kattavaan sukupuolittuneeseen väkivaltaan liittyvään ehkäisevään työhön ja vastepalveluihin, 2) lisätä vastuunkantajien kapasiteettia tarjota sukupuolittuneeseen väkivaltaan liittyvää tietoa ja palveluja, 3) vahvistaa lainsäädännöllistä pohjaa, politiikkakehystä ja kestävyysmekanismeja sukupuolittuneen väkivallan ehkäisy- ja vastepalveluille, sekä 4) vahvistaa koordinaatiota tehokkaalle sukupuolittuneen väkivallan ehkäisy ja vastepalvelujen ohjelmoinnille ja suunnittelulle. KRCS:n kansalaisjärjestöhanke täydentää Suomen kahdenvälistä sukupuolittuneen väkivallan vastaista hanketta Keniassa: kahdenvälinen hanke keskittyy vastuunkantajien kapasiteetin vahvistamiseen, kansalaisjärjestöhanke lisää puolestaan oikeudenhaltijoiden tietoisuutta ja tukee heitä palveluihin hakeutumisessa. Hankkeet toimivat samoissa maakunnissa (Bungoma, Kilifi, Samburu).

Rahoituspäätös

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Kenya Red Cross Society

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821295

Tunnus

UHA2019-002861

Sivua muokattu

10.03.2022