Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

EN/Ukrainan toimintaohjelma 2018-22

Kuvaus

Suomen tavoitteena on Ukrainan yhteiskunnan resilienssin ja omien reformien pitkäjänteinen tukeminen. Maastrategian tavoitteita ovat Ukrainan alueellisen koskemattomuuden ja suvereniteetin palauttaminen sekä kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen, Itä-Ukrainan konfliktin lopettaminen, Suomen ja Ukrainan kahdenvälisten suhteiden vahvistaminen ja yhteistyön laajentaminen, yhteiskunnan kestokyvyn ja kansalaisten elinolojen parantaminen sekä EU:n ja Ukrainan välisten suhteiden vahvistaminen. Euroopan neuvoston (EN) Ukrainan toimintaohjelma vuosille 2018 - 2022 on jatkoa aiemmalle, vuosina 2015-17 toteutetulle ohjelmalle. EN toteuttaa ohjelmaa yhdessä Ukrainan viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa keskittyen ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja demokratian vahvistamiseen eurooppalaisten standardien ja normien mukaisesti. Toimintaohjelma tukee Ukrainan omia uudistuksia ja maan prioriteetteja. Vuosien 2015-17 toimintaohjelman tärkeimpiä saavutuksia olivat oikeuslaitosta koskevien perustuslaillisten uudistusten läpivienti, uuden korkeimman oikeuden perustaminen, syyttäjälaitoksen toiminnan käynnistyminen, maan sisäisten pakolaisten oikeudellisen aseman parantuminen sekä julkisen oikeusapujärjestelmän kehittyminen. Jatko-ohjelmassa painotetaan erityisesti Ukrainan oikeuslaitoksen kehittämistä itsenäisemmäksi ja tehokkaammaksi, eurooppalaisten ihmisoikeusstandardien soveltamista, julkishallinnon tehokkuutta, pääsyä oikeusavun piiriin sekä vähemmistöjen ja maan sisäisten pakolaisten oikeuksia. EN:lla on asiantuntemuksensa vuoksi avainrooli näissä uudistuksissa. Hanke tukee Suomen kehityspolitiikan painopistettä III eli vahvistaa yhteiskuntien demokratiaa ja toimintakykyä. Oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistaminen on osa Suomen Ukraina maaohjelmaa 2021-2024, tukee Suomen Ukrainastrategiaa 2021-2024 ja on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta perusteltua. Toimintaohjelma edistää YK:n kestävän kehityksen Agenda-2030 ohjelman tavoitteita 4,5,10,11 ja 16. Toimintaohjelman 2018-2021 kustannusarvio oli 29,5 milj. euroa. Ministerikomitea 1. heinäkuuta 2020 teki päätöksen toimintaohjelman voimassaolon jatkamisesta vuoden 2022 loppuun, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Täytäntöönpanon arvioidut kustannukset ovat kasvaneet 36,4 miljoonaan euroon. Suomi on aikaisemmin osallistunut nykyisen toimintaohjelman rahoitukseen 1,5 milj.eurolla. Suomen lisärahoitus EN:lle on 2 milj. euroa.

Rahoituspäätös

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 35%
 • Lain ja oikeuden kehittäminen 30%
 • Ihmisoikeudet 35%

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Euroopan neuvosto

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

86501363

Tunnus

UHA2022-001232

Sivua muokattu

28.02.2022