Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Kumppanuusrahasto kestävää Ukrainaa varten

Kuvaus

Suomen tavoitteena Ukrainassa on Ukrainan yhteiskunnan resilienssin ja omien reformien pitkäjänteinen tukeminen. Maastrategian tavoitteita ovat Ukrainan alueellisen koskemattomuuden ja suvereniteetin palauttaminen sekä kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen, Suomen ja Ukrainan kahdenvälisten suhteiden vahvistaminen ja yhteistyön laajentaminen, yhteiskunnan kestokyvyn ja kansalaisten elinolojen parantaminen sekä Euroopan unionin ja Ukrainan välisten suhteiden vahvistaminen. Kumppanuusrahasto kestävää Ukrainaa varten (Partnership Fund for a Resilient Ukraine, PFRU) on Iso-Britannian ulkoministeriön perustama ODA-kelpoinen rahasto, jota on valmisteltu yhteistyössä Ukrainan hallinnon kanssa vuodesta 2020. Rahaston yhteistyökumppani Ukrainassa on Reintegraatioministeriö. (Venäjä hyökännyt Ukrainaan 24.2.2022. Rahastolla on mahdollisuuksien mukaan tarkoitus tukea laajasti Ukrainan paikallishallinnon, kansalaisjärjestöjen, paikallisyhteisöjen ja yksityisen sektorin kestävyyttä sodan keskellä. Sodan myötä nopeasti muuttuvassa tilanteessa korostuu rahaston tutkimustietoon ja analyysin perustuva ketteryys. Rahaston meneillään olevan käynnistymisvaiheen aikana toteutetaan pilottihankkeita, joiden perusteella rahaston toiminta on tarkoitus vakiinnuttaa ensimmäisen kolmen toimintavuoden aikana. Rahaston koko on noin EUR 40 milj. Iso-Britannian (EUR 14 milj.) lisäksi rahaston tukemista valmistelevat muut rahoittajat Yhdysvallat (9), Ruotsi (5), Sveitsi (3) ja Kanada (10). Rahoitusosuudet ovat kolmelle vuodelle. EU ja Norja harkitsevat rahaston tukemista. Suomen tuki rahastolle on miljoona euroa. Rahaston Partnership-hengen mukaisesti oletus on, että rahoittajamaat osallistuvat aktiivisesti kaikilla rahaston hallintotasoilla rahaston työhön ja hyödyntävät rahaston tuoman poliittisen vaikuttamisen mahdollisuudet. Rahoitus käsitellään Iso-Britannian ulkoministeriölle myönnettävänä valtionavustuksena ja bi-yhteisrahoitusohjelmana. Hanke edistää Suomen kehityspolitiikan painopistettä 3 ja erityisesti vakaita yhteiskuntia. Suomen kehitysyhteistyö Ukrainassa perustuu Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä Suomen Ukraina-maastrategiaan ja kehitysyhteistyön maaohjelmaan 2021-24.

Rahoituspäätös

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • vammaiset henkilöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

Kumppanuusrahasto kestävää Ukrainaa varten

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

86501382

Tunnus

UHA2022-001394

Sivua muokattu

25.02.2022