Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Ohjelman suunnittelu

Kuvaus

Suomen Tansanian maastrategian 2021–2024 päätavoitteita ovat demokratian, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon vahvistaminen, vakauden ja kestävän kehityksen edistäminen, metsään liittyvien elinkeinojen ja ilmastokestävyyden tukeminen, osallistavan ja kestävän talouskasvun vauhdittaminen sekä työpaikkojen luominen. Kehitysyhteistyötä koskevan Suomen Tansanian maaohjelman 2021-2024 tavoitteena ovat aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen sekä metsään liittyvien elinkeinojen ja ilmastokestävyyden tukeminen. Suunnittelumäärärahalla pyritään parantamaan Suomen harjoittaman kehitysyhteistyön toimeenpanoa ja laatua. Kehitysyhteistyön suunnittelumäärärahaa käytetään mm. maaohjelman hankkeiden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin sekä kehitysyhteistyön laadun ja tuloksellisuuden varmistamiseen. Varoja käytetään myös koulutukseen, viestintään, politiikkavaikuttamiseen, dialogiin ja maaohjelman ja Team Finland -toiminnan synergioiden edistämiseen. Suunnittelumäärärahojen suuruus on 158 000 euroa vuodelle 2022.

Rahoituspäätös

158 000 €

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28221702

Tunnus

UHA2022-000751

Sivua muokattu

18.02.2022