Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

EU4 Skills: Ukrainan ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Kuvaus

EU4Skills (7/2019 – 6/2023) on monenvälinen hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on tukea Ukrainan ammatillisen koulutuksen uudistus- ja modernisointityötä tiiviissä yhteistyössä Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön (MoES) kanssa. Hankkeessa edistetään Ukrainan ammatillisen koulutuksen tehokkuutta sekä laatua ja houkuttelevuutta päivittämällä ammatillisen koulutuksen standardeja ja opetussuunnitelmia sekä kouluttamalla opettajia ja koulujen johtoa. Hanke tukee lisäksi MoES:ia muun muassa EMIS-järjestelmän kehittämisessä sekä tuottaa ajantasaista tietoa työmarkkinoiden ja työnantajien osaamistarpeista ja luo toimintatapoja työnantajien vahvemmalle osallistumiselle ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi. Hankkeen toiminnan keskiössä ovat MOES:n valitsemat seitsemän pilottialuetta, jotka ovat Tšernivtsi, Lviv, Mykolaiv, Poltava, Rivne, Vinnitsya ja Zaporižžja sekä niistä valitut 21 pilottikoulua. Hanketta rahoittavat EU (16 milj. euroa), Saksa (2 milj. euroa), Suomi (2 milj. euroa) sekä Puola (1 milj. euroa). Rahoitus kanavoidaan GIZ:in (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) kautta, jolla on hankkeen toimeenpanon kokonaisvastuu kesäkuussa 2019 EU:n kanssa solmitun sopimuksen valossa. Myös Viro osallistuu hankkeeseen, mutta kanavoi oman rahoitusosuutensa suoraan HarNolle, joka tuo hankkeen käyttöön virolaista asiantuntemusta. Harnon ja GIZ:n lisäksi hanketta implementoivat Polish Solidarity Fund sekä Opetushallitus ja sen alihankkijana toimiva Omnia Education Partnership. Lisäksi hankkeella on tiivis yhteys erilliseen, ammatillisen opetuksen infrastruktuurin uudistusta rahoittavaan ohjelmaan, jota EU:n rahoituksella toteuttaa KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). 1,5 milj. euron lisärahoitus kohdistuu hankkeen tulosraportissa #3 (1/2021 – 6/2021) nimettyihin ennakoimattomiin riskeihin sekä muihin hankkeen kuluessa ilmenneisiin lisätarpeisiin. Erityisesti tavoitteena on (1) laajentaa toimintaa pilottikoulujen ulkopuolelle vahvistamalla ministeriön alaisten alueellisten metodologisten keskusten osaamista ja kapasiteettia alueen oppilaitosten tukemiseksi ammatillisen koulutusuudistuksen toimeenpanossa sekä (2) mahdollistaa pilottikouluille sellaiset keskeiset laitehankinnat, joiden saatavuus on KfW:n osahankkeen kautta merkittävästi viivästynyt siten, että se vaarantaa osaamisperusteisten opettajankoulutusten toteuttamisen hankesopimusten ja oppilaitosten tarpeiden mukaisesti.

Rahoituspäätös

1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ammatillinen koulutus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

German Development Cooperation

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

86501362

Tunnus

UHA2021-006924

Sivua muokattu

23.12.2021