Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

UNFPA/Nuorten roolin vahvistaminen rauhanprosesseissa

Kuvaus

YK:n väestörahasto UNFPA:n Building the Next Generation of Mediators in Myanmar to Support the Implementation of Peace Agreements and Political Dialogue – hankkeen päämääränä on kouluttaa nuoria rauhanrakentajia ja tarjota heille mahdollisuuksia osallistua Myanmarin rauhanprosessiin paikallisella ja kansallisella tasolla. Samalla projektin tarkoituksena on aktiivisesti toimeenpanna Helsingin nuorisosymposiumissa vuonna 2019 laaditun politiikkapaperin #WeAreHere suosituksia nuorten määrän lisäämiseksi rauhanprosesseissa. UNFPA toteuttaa hankkeen yhteistyössä Search for Common Ground -kansalaisjärjestön kanssa. Hankkeen pääasialliset tavoitteet jakautuvat kahteen osa-alueeseen: 1) nuorten vaikuttajien rauhaan ja turvallisuuden kysymyksiin, ja erityisesti Myanmarin rauhanprosessiin osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvän kapasiteetin vahvistaminen sekä 2) kansallisten ja kansainvälisten nuoret, rauha ja turvallisuus –tematiikkaan liittyvien asenteiden ja käyttäytymismallien edistäminen lisäämällä nuorten mahdollisuuksia osallistua rauhanprosesseihin. Hanke vastaa puutteisiin Myanmarin rauhanprosessin inklusiivisuudessa hyödyntäen nuorten myönteisen roolin kestävän rauhan rakennuksessa ja ylläpitämisessä. Suomi tukee hanketta 500 000 eurolla.

Rahoituspäätös

247 525 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 60%
 • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 30%
 • Ihmisoikeudet 10%

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • nuoret
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • YK:n väestörahasto
 • Search for Common Ground (SFCG)

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

63501564

Tunnus

UHA2021-006566

Sivua muokattu

15.12.2021