Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

ILO: Ihmisarvoista työtä naisille Egyptissä, Tunisiassa ja Marokossa - vaihe III

Kuvaus

Pohjois-Afrikan maissa työttömyysaste on erittäin korkea, ja ero naisten ja miesten välisessä työllisyysasteessa on edelleen suuri. Samanaikaisesti alue on erittäin haavoittuvainen ilmastonmuutoksen seurauksille ja ympäristön tilan heikentymiselle, millä on suuri vaikutus erityisesti naisiin johtuen heidän yhteiskunnallisesta asemastaan ja vastuistaan. Kansainvälisen työjärjestön (International Labour Organization, ILO) hanke pyrkii samanaikaisesti edistämään vihreää kehitystä ja naisten voimaantumista. Hankkeessa pyritään sekä lisämään naisten työvoimaosuutta, että kasvattamaan heidän osallisuuttaan vihreään talouskasvuun luomalla työpaikkoja ja kehittämällä yrittäjyyttä Egyptissä, Marokossa ja Tunisiassa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa hallituksen ja työmarkkinaosapuolten kapasiteettia edistää vihreää ja inklusiivista kasvua sekä työpaikkojen luomista, parantaa naisomisteisten epävirallisten yritysten kykyä kehittää vihreitä, tuloja tuottavia toimintoja sekä laajentaa naisomisteisia virallisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä hyödyntämällä vihreitä taitoja ja teknologioita. Ensisijaisia hyödynsaajia ovat naiset ja naisjohtoiset yritykset Egyptissä, Marokossa Ja Tunisiassa. Suomi on rahoittanut ILO:n hanketta vuodesta 2012 lähtien. Hankkeella on saavutettu hyviä tuloksia. Esimerkiksi Egyptissä tuettiin ensimmäisen tasa-arvo ja syrjimättömyys -yksikön perustamista työvoimaministeriön alaisuuteen ja Tunisiassa edistettiin maan historian ensimmäistä lakiesitystä kotitaloustyöntekijöiden suojelemiseksi kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti. Tunisian parlamentti hyväksyi lain kesäkuussa 2021. Kummassakin maassa on myös koulutettu virkamiehiä, ammattiliittojen edustajia ja yrityksiä naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa ja naisten työelämätaitoja on kehitetty koulutuksilla. Lisäksi kansallista tietopohjaa tasa-arvoasioihin liittyen on parannettu. Suomen tuki hankkeelle vuosina 2022 – 2024 on 2 850 000 euroa.

Rahoituspäätös

2 850 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Työpaikkojen luominen 40%
  • Työoikeudet 40%
  • Vastuullinen liiketoiminta 20%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Kansainvälinen työjärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

18900425

Tunnus

UHA2021-006495

Sivua muokattu

22.12.2021