Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

EN/Ukrainan toimintaohjelma 2018-22

Kuvaus

Euroopan neuvoston (EN) Ukrainan toimintaohjelma vuosille 2018 - 2021 on jatkoa aiemmalle, vuosina 2015-17 toteutetulle ohjelmalle. EN toteuttaa toimintaohjelmaa yhdessä Ukrainan viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa keskittyen ihmisoikeuksien, oikeusvaltio ja demokratian vahvistamiseen eurooppalaisten standardien ja normien mukaisesti. Toimintaohjelma tukee Ukrainan omia uudistuksia ja maan prioriteetteja. Vuosien 2015-17 toimintaohjelman tärkeimpiä saavutuksia ovat olleet mm. oikeuslaitosta koskevien perustuslaillisten uudistusten läpivienti, uuden korkeimman oikeuden perustaminen, syyttäjälaitoksen toiminnan käynnistyminen, maan sisäisten pakolaisten oikeudellisen aseman parantuminen sekä julkisen oikeusapujärjestelmän kehittyminen. Jatko-ohjelmassa painotetaan erityisesti Ukrainan oikeuslaitoksen kehittämistä itsenäisemmäksi ja tehokkaammaksi, eurooppalaisten ihmisoikeusstandardien soveltamista, julkishallinnon tehokkuutta, pääsyä oikeusavun piiriin sekä vähemmistöjen ja maan sisäisten pakolaisten oikeuksia. EN:lla on asiantuntemuksensa vuoksi avainrooli näissä uudistuksissa. Ohjelman osiot ovat oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja demokratia. Hanke tukee Suomen kehityspolitiikan painopistettä III eli yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyky on vahvistunut ja painopistettä I eli vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja asemaa. Oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistaminen on myös osa Suomen Ukraina maaohjelmaa vuosille 2021-2024. Hanke tukee Suomen Ukrainastrategiaa 2021-2024. Toimintaohjelma edistää YK:n kestävän kehityksen Agenda-2030 ohjelman tavoitteita erityisesti 4, 5,10,11 ja 16. Koko toimintaohjelman 2018-2021 kustannusarvio oli 29,5 miljoonaa euroa. Ministerikomitea 1. heinäkuuta 2020 teki päätöksen toimintaohjelman voimassaolon jatkamisesta vuoden 2022 loppuun, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Täysimääräisen täytäntöönpanon arvioidut kustannukset ovat kasvaneet 38,4 miljoonaan euroon. Suomi on aikaisemmin osallistunut nykyisen toimintaohjelman rahoitukseen miljoonalla eurolla.

Rahoituspäätös

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 35%
 • Lain ja oikeuden kehittäminen 30%
 • Ihmisoikeudet 35%

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Euroopan neuvosto

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

86501363

Tunnus

UHA2021-006494

Sivua muokattu

22.12.2021