Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Pohjoismainen Afrikka-instituutti

Kuvaus

Pohjoismainen Afrikka-instituutti (The Nordic Africa Institute, NAI) on Uppsalassa sijaitseva tutkimus-, tiedonvälitys- ja informaatiokeskus. Instituutin ydintoimintaa ovat Afrikkaa koskevan tutkimuksen tuottaminen ja tutkijoiden kapasiteetin vahvistaminen; tiedonvälitys ja politiikkadialogi, ja Afrikan-tutkimukseen erikoistuneen kirjaston ylläpitäminen ja dokumentointi. Instituutti edistää globaalia kumppanuutta mm. vahvistamalla afrikkalaisten ja pohjoismaisten tutkijoiden välistä yhteistyötä. Instituutin uudessa strategiassa 2022-26 määritellyt tulostavoitteet ovat 1) Tiedon tuottaminen: NAI vahvistaa kykyään tuottaa tietoa yhdessä pohjoismaisten ja afrikkalaisten kumppaneiden kesken; 2) Politiikkaan vaikuttaminen: NAI vahvistaa rooliaan sillanrakentajana afrikkalaisten näkemysten ja pohjoismaisten politiikan tekijöiden välillä; 3) Yhteistyön tekeminen: NAI vahvistaa yksiköidensä välistä yhteistyötä ja oppimista ml. digitalisaatio. Srategiassa määritellyt tutkimusohjelman vaikuttavuusalueet SDG-kytkentöineen ovat 1. Tasa-arvo, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja inkluusio; SDGt 1,2,5,ja 10; 2. Hallinto, kansalaisuus ja osallistuminen; SDGt 16 ja 17; 3. Talous, työllisyys ja liikkuvuus; SDGt 4, 8, 10 ja 11; 4. Ilmasto, luonnonvarat ja kestävyys; SDGt 2, 5, 10, 13, 15; 5. Rauha, turvallisuus ja ihmisoikeudet; SDGt 5 ja 16. Instituutin kokonaisrahoitus vuositasolla on noin 4,5 milj. euroa. Instituutti tekee laaja-alaista yhteistyötä useiden afrikkalaisten tutkimusinstituuttien ja verkostojen kanssa, tarjoaa tukea vieraileville tutkijoille, harjoittaa laajaa suhdetoimintaa ja julkaisutoimintaa. Instituutissa toimii suomalainen tutkija ja myös suomalaiset opiskelijat ovat saaneet instituutin stipendejä. Instituutin toiminta tukee välillisesti Suomen kehityspolitiikan päätavoitetta köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi.Tuki instituutille on 100 % ODA-kelpoista. Instituutin toiminnasta on tehty useita arvioita ja selvityksiä ja sen tuloksellisuutta arvioidaan ruotsalaisena valtion laitoksena. Tuorein arvio on edellisen strategiakauden väliarvio 2019-20, jonka suositukset syöttivät uuteen strategiaan 2022-26. Instituutin toiminta on kustannustehokasta ja sen tutkimus-, julkaisu- ja sidosryhmätoiminta palvelee useita yleisöjä Pohjoismaissa ja Afrikassa. Suomen tuki vuosina 2022-24 on 1,5m€.

Lisätietoa

http://www.nai.uu.se/ (Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös

1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

The Nordic Africa Institute

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89800903

Tunnus

UHA2021-006347

Sivua muokattu

27.12.2022