Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Opetuksen resilienssin vahvistaminen Etiopiassa kriisialueilla, MYRP Amhara

Kuvaus

Hanke tukee Etiopian Amharassa kriisitilanteen vuoksi haavoittavissa olosuhteissa elävien lasten, ml vammaisten lasten, koulunkäyntimahdollisuuksia ja vahvistaa opetussektorin resilienssiä kriisitilanteissa. Konkreettiset toimet liittyvät mm. koulujen resursseihin ja kouluruokailuun sekä opettajien työhön, jotta lapset saadaan takaisin koulutuksen piiriin ja he kokevat olonsa turvalliseksi. Hanke kuuluu Education Cannot Wait aloitteen alaiseen monivuotiseen MYRP ohjelmaan Etiopiassa. Toteuttajana on UNICEF. Hankkeen tuki on 4 miljoonaa euroa. Se jakautuu seuraavasti 2022: 2 miljoonaa ja 2023: 2 miljoonaa. S

Rahoituspäätös

4 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 40%
  • Välitön hätätilan jälkeinen jälleenrakennus ja kunnostus 20%
  • Kouluruokailu 40%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816967

Tunnus

UHA2021-005956

Sivua muokattu

13.12.2021