Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelma

Kuvaus

Vuodesta 2009 lähtien valtaosa Suomen tuesta Etiopian opetussektorille on kanavoitu opetuksen laadunkehittämisohjelmien (GEQIP) kautta. GEQIP-E eli General Education Quality Improvement Programme for Equity on kolmas vaihe ohjelmaa. GEQIP -ohjelmat pohjautuvat Etiopian opetussektorin kehittämisohjelmaan (ESDP).GEQIP-E tukee perusopetuksen laadun parantamista, mutta painottaa edellisiä GEQIP hankkeita enemmän eriarvoisuuden vähentämistä. Tasa-arvoa edistetään tukemalla erityisesti tyttöjen ja vammaisten lasten koulunkäyntiä. Ohjelma huomioi myös Etiopian eri alueiden kehityseroja. Ohjelmalla on erittäin suuri vaikutus Etiopiassa lasten koulutukseen: Se on maanlaajuinen ja sen piirissä on noin 28 miljoonaa lasta. Ohjelman varoja hallinnoi maailmanpankki Multi-Donor Trust Fund (MDTF) rahaston kautta. Toteutuksesta vastaa Etiopian opetusministeriö. Hankkeen koko budjetti on 652 miljoonaa USD ja toimeenpano jatkuu 2025 asti. Muita rahoittajia ovat Suomen lisäksi, Maailmanpankki, FCDO, UNICEF, Norja, GPE ja Tanska. Suomen alkuperäinen tuki GEQIP-E hankkeelle on 16,9 miljoonaa, joka on maksettu 2018-2021. Ohjelmalle esitetyn Suomen 4 miljoonan euron lisärahoituksesta 3,5 MEUR kohdistetaan syrjäseutujen koulujen apurahoihin kouluvuodelle 2022/23 sekä 0,5 MEUR teknisten apuvälineiden identifioimiseksi inklusiivisen koulutuksen tueksi. Syrjäseudut (Afar, Somali alue, Benishangul Gumuz) suoriutuvat muita Etiopian alueita huomattavasti heikommin mm oppilasluvun, koulupudokkaiden määrän sekä tyttöjen koulunkäynnin että oppimistulosten osailta. Koulujen saamat apurahat mahdollistavat oppimateriaalien lisähankinnat ja opettajien lisäkoulutuksen joihin kouluilla ei muuten olisi varoja. Tekninen tuki inklusiivisen koulutukseen kohdistetaan vammaisten opiskelijoiden teknisten apuvälineiden kehittämiseen. Koronakriisin ja Tigrayn konfliktin johdosta koulutason tuella entistä suurempi tarve ja rahoitusta kohdennetaan nykyisessä tilanteessa aiempaa enemmän ruohonjuuritasolle vastaamaan tähän tarpeeseen.

Rahoituspäätös

4 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816886

Tunnus

UHA2021-005084

Sivua muokattu

04.01.2022