Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Lisääntymisterveyshanke Somalimaassa (MIDA FINNSOM, vaihe V)

Kuvaus

IOM:n toteuttama MIDA Finnsom V -lisääntymisterveyshanke pyrkii parantamaan somalien terveyden tilaa Somalimaassa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien (SRHR) osalta. Hankkeen outcome-tason tulostavoitteina on vahvistaa Somalimaan terveyssektorin instituutioiden kapasiteettia tarjota ja toteuttaa laadukkaita seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja oikeuksiin liittyviä palveluita sekä kehittää niihin liittyviä politiikkoja (Outcome 1) sekä edistää terveysinstituutioiden valmiuksia tukea terveyssektorin pitkän aikavälin kestävää kehitystä (Outcome 2). Nämä saavutetaan viiden kapasiteetinvahvistamiseen keskittyvän output-tason tulostavoitteen kautta: lisäämällä ammattilaisten SRHR-osaamista (output 1.1), vahvistamalla terveysministeriön kykyä kehittää ja toteuttaa yleistä terveys- ja SRHR-politiikkaa (output 1.2), tukemalla terveyslaitosten kykyä tarjota SRHR-palveluita (output 2.1-2.2) sekä vahvistamalla terveydenhuollon laitosten ja henkilöstön alueellista toimintakykyä, koordinaatiota ja verkostoitumista (output 2.3). Kouluttajina ja kapasiteetinvahvistajina hankkeessa toimivat etenkin Suomen somalidiasporan terveydenhoitoalan asiantuntijat, jotka kouluttavat paikallisia terveysammattilaisia kuten lääkäreitä, sairaanhoitajia, kätilöitä, terveysviranomaisia ja terveysalan kouluttajia. Lisäksi he osallistuvat sektorin stratetegioiden, suunnitelmien ja standardien kehittämiseen. Myös THL osallistuu hankkeen toteutukseen ja etenkin terveysministeriön kapasiteetin vahvistamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään naisten ja lasten terveyspalveluihin ja SRHR-oikeuksiin. Pitkällä aikavälillä projektin odotetaan vaikuttavan siihen, että väestön ja etenkin naisten ja lasten terveydentila paranee. Ensimmäinen Suomen rahoittama MIDA-hanke alkoi Somalimaassa jo vuonna 2008. Hanke on evaluoitu kolmesti, ja evaluaatioiden mukaan hanke on vahvistanut merkittävästi julkisia terveyspalveluita tarjoavien instituutioiden kapasiteettia tuottaa laadukkaita palveluita. Uuden vaiheen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota evaluaation suosituksiin ja aiemmasta opittuun: toiminnot esimerkiksi keskittyvät aiempaa enemmän SRHR-palveluihin, ministeriön omistajuuteen hankkeessa ja pääkaupunki Hargeisan sijasta syrjäseutujen sairaaloiden kapasiteetin vahvistamiseen. Hankkeen viidennen vaiheen kokonaisbudjetti on 3 075 000 euroa. Viidennen vaiheen kesto on kolme vuotta (2022-2024).

Rahoituspäätös

3 075 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Lisääntymisterveydenhuolto 40%
  • Terveyspolitiikka ja -hallinto 40%
  • Perusterveydenhuolto 20%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt

Rahoituskanava

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311860

Tunnus

UHA2021-004983

Sivua muokattu

03.01.2022