Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Suomen tuki Nepalin opetussektoriohjelmalle (SESP), 3-vaihe

Kuvaus

Nepalin opetussektorin sektoriohjelma SESP (Nepal School Education Sector Plan) on Nepalin hallituksen ja avunantajien yhdessä rahoittama, koko kouluopetusta kattava ohjelma. Ohjelma on käynnistynyt heinäkuussa 2021 ja ulottuu vuoteen 2030 asti. Kustannusohjelmointi on tehty viideksi vuodeksi. SESP on jatkoa Nepalin aikaisimmille opetussektoriohjelmille SSDP:lle (2016-2021) ja SSRP:lle (2009-2016), joita Suomi myös tuki. SSRP-ohjelma saavutti merkittäviä tuloksia erityisesti koulutukseen pääsyssä. SSDP-ohjelmassa koulupudokkaiden määrä väheni edelleen, osallistuminen erityisesti toisen asteen koulutukseen kasvoi ja painopiste siirtyi entistä vahvemmin opetuksen laadun kehittämiseen. Uusi opetussektoriohjelma SESP on suunniteltu Nepalin uuden liittovaltiomallin mukaisesti. SESP keskittyy erityisesti opetuksen laatuun, edelleen tasapuoliseen pääsyyn ja opetussektorin hallinnon kehittämiseen. Ohjelman lopulliset höydynsaajat ja oikeudenhaltijat ovat Nepalin noin 8,2 miljoonaa koululaista esikoulusta 12. vuosiluokkaan. Lisäksi välittömiä hyödynsaajia ovat kouluissa työskentelevät opettajat (320 576) sekä opetussektorin virkamiehet eri tasoilla. Nepal kuuluu Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön pitkäaikaisiin kumppanimaihin sekä edelleen myös maailman vähiten kehittyneisiin maihin. Opetus on yksi Suomen kolmesta pääyhteistyösektorista Nepalissa. Nepalin opetus-, tiede- ja teknologiaministeriö (MoEST) on vastuussa ohjelman toimeenpanosta. Kunnat ja provinssit ovat vastuussa varsinaisista keinoista, joilla ohjelman aktiviteetteja toteutetaan. Avunantajien yhteisrahoitusjärjestely (Joint Financing Arrangement) ja Suomen kahdenvälinen sopimus allekirjoitetaan Nepalin valtiovarainministeriön kanssa (Ministry of Finance). Ohjelman arvioitu kokonaisbudjetti ensimmäiselle viidelle vuodelle on noin 7,2 miljardia euroa. Nepalin valtio kattaa ohjelman kuluista noin 90%, kaikkien avunantajien arvioidun osuuden ollessa yhteensä vajaa 10%. Suomen rahoitusosuus on 19 miljoonaa euroa vuosille 2022-2026.

Rahoituspäätös

19 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 18%
  • Ala-asteen opetus 58%
  • Yläasteen ja lukion opetus 24%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

66014316

Tunnus

UHA2021-004861

Sivua muokattu

21.12.2021