Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Irakin vakauttamisrahasto, FFIS, UNDP

Kuvaus

Irak kamppailee lukuisten haasteiden kanssa, joiden ratkaisemiseksi se tarvitsee merkittävää ja pitkäaikaista kansainvälisen yhteisön tukea. Isisin ohella turvallisuustilanteen tekee epävakaaksi eri etnisten ja uskonnollisten ryhmien väliset jännitteet. Kansallisen sovintoprosessin edistäminen on ollut hidasta. Irakin taloudellinen tilanne on huono. Irakissa arvioidaan olevan edelleen noin 1,2 miljoonaa maan sisäisesti siirtymään joutunutta henkilöä. UNDP:n Irakin vakauttamisrahasto (FFIS) tavoitteena on tukea Isisiltä vapautettujen alueiden välitöntä vakautusta ja mahdollistaa tällä tavoin paikallisväestön paluu koteihinsa kestävällä tavalla neljässä maakunnassa: Salah al-Din, Ninewah, Anbar ja Diyala. Suomi on vuodesta 2016 maksanut rahastoon yhteensä 11 MEUR, viimeisin maksatus tehtiin vuonna 2020. Rahaston mandaatti on vuoden 2023 loppuun asti, jolloin se on tarkoitus luovuttaa Irakin hallinnolle. Nyt esitettävä Suomen lisärahoitus kontribuoisi rahaston exit-strategian toteuttamiseen ja keskittyisi erityisesti gender- ja ihmisoikeusajattelun valtavirtaistamiseen, kokonaisvaltaisemman konfliktinäkökulman soveltamiseen sekä vakauttamistoiminnan ja tulosten kestävyyden varmistamiseen.

Lisätietoa

http://www.iq.undp.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös

1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Katastrofiriskien vähentäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Välitön hätätilan jälkeinen jälleenrakennus ja kunnostus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85601705

Tunnus

UHA2021-003429

Sivua muokattu

13.12.2021