Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Vammaisten nuorten voimaannuttaminen koulutuksen ja kansalaistoimintaan osallistamisen kautta Ninewan alueella

Kuvaus

UNFPA:n toteuttaman hankkeen päätavoitteena on vahvistaa vammaisten nuorten oikeuksien toteutumista. Samalla hanke edesauttaa vammaisuuden huomioivien muutoksien toteutumista asenteissa, toimintakäytännöissä ja oppimisympäristöissä. Hanke pyrkii luomaan 10–24-vuotiaille vammaisille irakilaisille ympäristön, joka takaisi tälle haavoittuvassa asemassa olevalle ryhmälle peruspalveluiden saatavuuden ja mahdollistaisi heidän osallistumisensa kansalaistoimintaan. Irakin kriisi on koskettanut nuoria ja erityisesti vammaisia nuoria. UNFPA:n hanke toteutetaan Ninewan governoraatissa, johon kuuluu mm. Mosulin kaupunki. Koko alue ja erityisesti Mosul kärsivät pahoin terroristijärjestö Isisin valtaannoususta ja sitä seuranneesta sodasta. Alueella asuu lukuisia vähemmistöryhmiä. UNFPA:n projektiin valikoitui vuonna 2019 teetetyn kapasiteettiarvion perusteella kolme Ninewan alueella toimivaa nuorisokeskusta: Al-Hadbaa, Alqush ja Bartella. UNFPA:n arvion perusteella nämä kolme keskusta kaipaavat eniten tukea sekä infrastruktuurin, että myös nuorille vammaisille suunnattujen palveluiden näkökulmasta. Tavoitteeseen pyritään toimimalla ja vaikuttamalla monella tasolla: 1) vahvistamalla vammaisten nuorten tietoisuutta omista oikeuksistaan 2) vahvistamalla hankkeeseen valikoitujen nuorisokeskusten kapasiteettia tarjota vammaisten tarpeet huomioivia puitteita ja palveluita 3) vahvistamalla yhteisötasolla tietoisuutta vammaisten oikeuksista, sekä 4) tukemalla sellaisen oppimateriaalin saavutettavuutta, joka sopii vammaisten nuorten tarpeisiin. Hyödynsaajina ovat erityisesti hankkeen kohdealueen 10–24-vuotiaat vammaiset nuoret. Hanke edistää Suomen kehitysyhteistyön päätavoitetta (köyhyyden poistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen) sekä kehityspolitiikan kolmatta painopistettä (koulutus, toimivat yhteiskunnat ja demokratia). Hanke tukee Suomen Syyria ja Irak -kehitysyhteistyöstrategiaa 2017−2020 ja erityisesti temaattista tavoitetta 4 (hauraiden ryhmien tarpeiden ja oikeuksien turvaaminen, erityisesti vammaiset henkilöt). Suomen vaikuttamistavoitteena kehitysyhteistyöstrategiassa on edistää palveluiden inklusiivisuutta huomioiden erityisesti vammaiset henkilöt. Kyseessä on hallitusten väliselle järjestölle myönnettävä avustus, josta tehdään rahoitussopimus UM:n ja UNFPA:n välille. Hankkeen toteuttajana toimii UNFPA sekä useat kumppanijärjestöt ja ministeriöt.

Rahoituspäätös

1 475 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Elämän perustaitojen opetus aikuisille 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n väestörahasto

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85601720

Tunnus

UHA2021-003203

Sivua muokattu

13.12.2021