Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

UNICEF/Vuosiavustus 2021

Kuvaus

Kohdentamaton vapaaehtoinen rahoitus (yleisavustus) YK:n lastenrahasto UNICEF:lle (United Nations Children’s Fund) vuonna 2021. UNICEF:n toiminta perustuu lapsen oikeuksien yleissopimukseen ja se tähtää kumppanimaiden kapasiteetin vahvistamiseen lasten oikeuksien edistämiseksi maailmanlaajuisesti.

Rahoituspäätös

7 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

80500101

Tunnus

UHA2021-002266

Sivua muokattu

07.12.2021