Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Ruanda/Tansania/Kenia alueellinen ilmastoyhteistyö

Kuvaus

Ilmatieteen laitoksen alueellisen IKI-hankkeen (FINKERAT) tavoitteena on vähentää Kenian, Ruandan ja Tansanian yhteiskuntien haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksille, äärimmäisille sääilmiöille ja ilmansaasteiden haitoille. Hanke kasvattaa Kenian, Ruandan ja Tansanian ilmatieteen laitosten kapasiteettia, jotta ne pystyvät tarjoamaan tehokkaampia ja oikea-aikaisempia sääennustuksia, ennakkovaroituspalveluita ja ilmanlaatupalveluita yhteisöjen, hallinnon instituutioiden, talouselämän ja poliittisten päätöksentekijöiden hyödyksi. Hankkeella on myös alueellista vaikuttavuutta, sillä se lisää yhteistyötä ja tiedon jakoa Kenian, Ruandan ja Tansanian kumppaniorganisaatioiden sekä laajemminkin itä-afrikkalaisten sisarorganisaatioiden välillä, ja siten parantaa alueen mahdollisuuksia varautua sään ääri-ilmiöihin ja luonnonkatastrofeihin. Hanke tekee yhteistyötä myös suomalaisen yksityissektorin toimijoiden kanssa, ja siinä pilotoidaan Vaisalan teknologiaa kumppanimaissa. Hankkeen osapuolet ovat Ilmatieteen laitos ja kumppanimaiden meteorologiset organisaatiot sekä Ruandan ympäristövirasto (Kenya Meteorological Department, Rwanda Environmental Management Authority, Rwanda Meteorology Agency ja Tanzania Meteorological Authority).

Rahoituspäätös

2 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ympäristöapu
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Meteorologiset palvelut 100%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Ilmatieteen laitos

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

29892486

Tunnus

UHA2021-001506

Sivua muokattu

12.01.2022