Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Etnisten ryhmien opetushanke Myanmarissa

Kuvaus

Myanmarin opetuskonsortio (The Myanmar Education Consortium, MEC) perustettiin vuonna 2013. MEC:in tavoitteena on edistää etnistä taustaa olevien lasten oikeutta koulutukseen sekä kohentaa monikielisen opetuksen ja äidinkielisen opetuksen asemaa Myanmarissa. Vuosina 2021-2025 MEC tukee vaihtoehtoisten yhteisökoulujen ja luostarikoulujen koulutusjärjestelmien kehittämistä. Hankkeessa työskennellään olemassa olevien opetuksen tarjoajien kanssa ja sen keskiössä on opetuksen laadun kehittäminen. Tavoitteena on edistää konfliktialueella helposti syrjäytyvien lasten oppimista ja hyvinvointia. Kyseessä on yhteisrahoitusohjelma, muut rahoittajat ovat Australia, UK ja Yhdysvallat. Hallinnoijana toimii Kansainvälinen Pelastakaa Lapset -järjestö.

Rahoituspäätös

8 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 40%
  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 40%
  • Opettajien koulutus 20%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Pelastakaa Lapset (kansainvälinen)

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501565

Tunnus

UHA2020-006161

Sivua muokattu

23.11.2021