Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

AgroBIG II: Tuki maatalousvetoiselle talouskasvulle Amharassa, toinen vaihe

Kuvaus

AgroBIG II hanke on toinen vaihe maatalousvetoista talouskasvua tukevaa ohjelmaa (Programme for Agro-Business Induced Growth in the Amhara National Regional State) Etiopiassa, Amharan osavaltiossa. Hankkeen alkuperäinen kesto on 2017-2021, mutta hanketta on tarvetta jatkaa vuoden 2022 loppuun asti. Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistä tukevan AgroBIG II hanke keskittyy yrittäyyden edistämiseen; maanviljelijät, kauppiaat, prosessoijat. Näistä muodostuu arvoketjuja, joita hanke kehittää. Tavoitteena on, että maatalous pystyy tarjoamaan osalle Amharan osavaltiossa asuvaa väestölle kestävän elinkeinon sekä parantuneen ruokaturvan. Hankkeessa on toisaalta saatettu maaseudun väestöä rahoituksen piiriin ja toisaalta tuettu heidän kapasiteetin ja taitojensa kehittymistä. Hankkeen toisen vaiheen aikana on 470 000 ihmistä tavoitettu avustuksilla, lainoilla sekä valmiuksien kehittämisellä. Hankkeen rahastoista on myönnetty yli 4000 lainaa naisille ja nuorille, osuuskunnille ja tuottajayhteisöille. Työpaikkoja on luotu yli 3000. Suomi on tarkentanut maaohjelmaansa Etiopian muuttuneen tilanteen vuoksi. Pohjoisen konfliktin vaikutukset näkyvät Amharassa ruokaturvaassa, inflaationa, ruoan hinnan nousuna. Haasteena on myös alueen sisäiset pakolaiset. Näin ollen hankkeen lisärahoitus tukee adaptiivista suhtautumista Etiopian konfliktiin. Myös COVID on hidastanut hanketta jonkin verran. Kokonaisuudessaan hankkeen toimintamalli on kuitenkin säilynyt entisellään, Hanke tarvitsee vielä 690 000 euroa lisärahoitusta, joka ohjataan hankkeen teknisestä avusta vastaavalle Niras Finland Oy:lle. Hankkeen alkuperäinen budjetti on 10,3 MEUR, josta Suomen osuus on 9,4 MEUR. Esitetty lisärahoitus 690 000 euroa Suomen tuelle saadaan kuluvan vuoden valtuuksista.

Rahoituspäätös

690 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 70%
  • Maatalouden rahoituspalvelut 30%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Niras Finland Oy

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816860

Tunnus

UHA2021-004605

Sivua muokattu

02.12.2021