Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

UNICEF COVID-19 -tuki Tansanialle

Kuvaus

UNICEF:n hanke ”Promotion of COVID-19 vaccine uptake in Tanzania” tukee Tansaniaa koronapandemian vastaisessa taistelussa. Hankkeesta rahoitetaan Tansanian terveys- ja tasa-arvoministeriön ja UNICEF:n yhteistä tiedotuskampanjaa, jolla kannustetaan Tansanian kansalaisia ottamaan koronarokotus, sekä tuetaan maan koronaoperaation kriittisiä osa-alueita. Hankkeessa on kolme päätavoitetta: 1) lisätä koronarokotteiden kysyntää; 2) vahvistaa etulinjan terveydenhoitohenkilöstön osaamista sekä 3) kehittää koronasta toipumiseen tarvittavan lisähapen toimitusjärjestelmää alue- ja kuntatason sairaaloihin. Suomen tuki UNICEF:n COVID 19 -ohjelmalle on 3,5 miljoonaa euroa vuosille 2021-2022.

Rahoituspäätös

3 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

  • COVID-19:n ehkäisy ja hallinta 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • Hiv/aidsin kanssa elävät henkilöt

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235945

Tunnus

UHA2021-005344

Sivua muokattu

22.11.2021