Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Kirkon ulkomaanapu, uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto

Kuvaus

Hankkeella tuetaan vuosina 2021-2024 Kirkon ulkomaanavun (KUA) toimintaa uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston (Network for Religious and Traditional Peacemakers) sihteeristönä ja verkoston globaalin ohjelman toimeenpanoa kehitysmaissa yhteensä 1 300 000 eurolla. Verkoston pitkän aikavälin vaikutustavoitteena on, että uskonnollisilla ja perinteisillä toimijoilla olisi myönteinen rooli väkivallan ehkäisemisessä ja ne myötävaikuttaisivat kestävään rauhaan. Verkosto haluaa tehostaa työtä rauhanomaisten ja inklusiivisten yhteiskuntien hyväksi lisäämällä aktiivista yhteistyötä uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden ja muiden sidosryhmien välillä konfliktinratkaisussa. Hanketta on tuettu vuodesta 2014. Aloite on kansainvälisesti innovatiivinen ja verkosto on saanut hyvää palautetta aktiivisuudestaan. Hanke tukee sekä Suomen kehityspoliittisia että rauhanvälitystoiminnan tavoitteita sekä Afrikka-strategian toimeenpanoa. Suomelle on tärkeää, että verkosto on läheisessä yhteistyössä YK:n kanssa ja tukee sen toimia myötävaikuttaen siten sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi että rauhanvälityksen vahvistamiseksi. Hanke tukee osaltaan myös suomalaisen rauhanvälityskapasiteetin kasvattamista. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja nuorten johtajuus ja osallistuminen rauhanprosesseissa ovat keskeisiä tavoitteita. Verkosto työskentelee myös väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemiseksi. Vuonna 2018 valmistunut ulkoministeriön rahoittama evaluointi verkostosta oli myönteinen ja huomioi mm. verkoston relevanssin kansainvälisesti. Verkosto on saavuttanut tuloksia mm. uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden saamisessa mukaan rauhanprosesseihin sekä vuoropuhelun vahvistamisessa. Verkoston alueellinen fokus on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa (mm. Kenia, Somalia, Mosambik), Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa (mm. Myanmar), Euroopassa (Balkan) sekä Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Työtä tehdään jäsenistön ja kumppanuuksien kautta.

Lisätietoa

https://www.peacemakersnetwork.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös

1 300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 85%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 15%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

Kirkon Ulkomaanavun säätiö

Ota yhteyttä

pol-60

Rahoituskohteen numero

89892283

Tunnus

UHA2021-002423

Sivua muokattu

11.11.2021