Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

EU:n tukirahasto Kolumbia (EUTF)

Kuvaus

Kolumbian hallituksen ja sissijärjestö FARC:in välinen rauhansopimus solmittiin syyskuussa 2016 viisi vuosikymmentä kestäneen konfliktin päättämiseksi. EU perusti joulukuussa 2016 tukirahaston Kolumbian vakauden ylläpitämiseksi ja rauhansopimuksen toimeenpanemiseksi. EU:n rahaston (EUTF) pääasiallisena tavoitteena on tukea Kolumbian hallitusta ja kansalaisjärjestöjä Kolumbian hallituksen ja sissijärjestö FARC:in välisen rauhansopimuksen toimeenpanemisessa. Vahva painopiste on entisten sissien yhteiskuntaan sopeuttamisella ja maaseudun kehittämisellä. Hanke edistää ensisijaisesti Suomen kehityspolitiikan painopistettä yhteiskuntien demokraattisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Hanke edistää myös naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman vahvistamista sekä tukee työpaikkojen, elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisääntymistä yhteiskunnassa. Suomi liittyi rahoittajien joukkoon vuonna 2019, jolloin sen rahoitusosuus oli 150 000 euroa. Syyskuussa 2020 EUTF:n kokonaisbudjetti oli 127 MEUR. Suomi jatkaa tukirahaston rahoittamista 150 000 eurolla vuonna 2021.

Rahoituspäätös

150 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 70%
  • Maatalouden kehittäminen 20%
  • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 10%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Euroopan yhteisöjen komissio

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

43701917

Tunnus

UHA2021-001669

Sivua muokattu

11.10.2021