Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Global Partnership for Education, GPE

Kuvaus

Global Partnership for Education (GPE) on maailman suurin yksinomaan opetukseen keskittyvä rahasto. Se toimii Maailmanpankin alaisuudessa mutta itsenäisesti. GPE rahoittaa pääasiassa vähiten kehittyneitä maita sekä hauraita ja konfliktialueiden valtioita. GPE auttaa maita laatimaan ja toimeenpanemaan opetussuunnitelmia kohdentaen rahoituksensa erityisesti sinne, missä opetussektorin kehitystarpeet ovat suurimmat. GPE painottaa työssään esim. tasa-arvoisten ja inklusiivisten koulutusjärjestelmien tukemista edistämällä erityisesti tyttöjen, vammaisten lasten, vähemmistöjen ja muiden syrjittyjen ryhmien pääsyä koulutukseen. Esimerkiksi vuosina 2015–2019 GPE tuki 24,8 miljoonaa oppilasta, joista 22,6 miljoonaa oli alakoululaisia ja 2,2 miljoonaa yläkoululaisia. GPE tukee myös opettajankoulutusta: vuosina 2014–2019 yhteensä 165 000 opettajaa sai täydennyskoulutusta. Koulutus on tärkeä painopiste Suomen kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä. Suomi rahoitti GPE:tä vuosina 2013–2016 yhteensä 6 milj. eurolla ja palasi GPE:n rahoittajaksi v. 2020 joulukuussa osallistumalla GPE:n COVID-19-ikkunan rahoitukseen 2 milj. eurolla. GPE:n vuosien 2021–25 lisärahoituskierros on paraikaa käynnissä: rahoituskampanjan tavoitteena on kerätä 5 mrd. USD. Suomen tuki 5-vuotiskaudelle on 25 milj. euroa.

Lisätietoa

www.globalpartnership.org

Rahoituspäätös

25 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 50%
  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 35%
  • Opettajien koulutus 15%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Global Partnership for Education

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892110

Tunnus

UHA2020-006281

Sivua muokattu

28.09.2021