Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,14.12.2020

UNFPA / Naisten ja tyttöjen oikeudet

Kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia Tansaniassa. Hanke pyrkii vähentämään naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa ja edistämään naisten ja tyttöjen itsemääräämisoikeutta. Kansalliset tilastot osoittavat, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on yleistä. Hankkeen kohdealueilla myös lapsiavioliitot ja naisten sukuelinten silpominen ovat yleisiä. Hankkeessa 1) vaikutetaan kansallisella tasolla lainsäädäntöön ja politiikkasuunnitelmiin 2) vahvistetaan palveluja väkivallan, lapsiavioliittojen ja silpomisen uhreille valituilla alueilla 3) vahvistetaan tyttöjen ja nuorten naisten tietoisuutta ja kapasiteettia 4) vahvistetaan tietoisuutta yhteisötasolla ja perheissä huomioiden myös miesten rooli, sekä 5) tuetaan tiedon tuottamista ja saatavuutta. Hyödynsaajina ovat erityisesti hankkeen kohdealueen tytöt ja naiset, mutta myös perheet ja yhteisöt ja vastuuvelvolliset hyötyvät hankkeesta. Hanke edistää Suomen kehityspolitiikan ensimmäistä painopistettä ja tukee Suomen Tansania-strategiaa ja maaohjelmaa 2021-2024. Hankkeen toteuttaja on UNFPA yhdessä useiden Tansanian ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2021-2024 ja kokonaisbudjetti on 5,25 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös  14.12.2020

5 250 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n väestörahasto

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235922

Tunnus

UHA2019-007166

Sivua muokattu

12.08.2021