Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,17.06.2021

UNIDOn kestävän kehityksen kumppanuudet kehitysmaissa

Kuvaus

YK:n teollisen kehityksen järjestö (UNIDO) edistää kehitysmaiden inklusiivista ja kestävää teollista kehitystä. Järjestön toiminta keskittyy neljään kokonaisuuteen: 1) laaja-alainen vauraus; 2) kilpailukyky; 3) ympäristö, ilmasto ja vähähiilinen kehitys; sekä 4) tieto ja instituutiot. Suomi tukee UNIDOn kumppanuuksia inklusiivisen ja kestävän teollisen kehityksen edistämiseksi vuosina 2021-2023. Kolmen hankkeen muodostamaan kokonaisuuteen ohjataan 3,6 miljoonaa euroa: 1. Metsäsektorin ja kaivostoiminnan kehittäminen SADC-alueella (1.380.000 euroa); 2. Kiertotalouden arvoketjujen kehittäminen (1.870.000 euroa); 3. Sukupuolten välisen tasa-arvon ja yritysyhteistyön kehittäminen (350.000 euroa). Hanke tukee ja hyödyntää inklusiivisia ja kestäviä arvoketjuja ja liiketoimintamalleja metsäsektorin, kaivostoiminnan ja kiertotalouden kehittämiseksi. Hanke tarjoaa metsäsektorin teknistä koulutusta Etelä-Afrikassa ja Mosambikissa ja kaivossektorin koulutusta Sambiassa; tukee valittujen arvoketjujen siirtymää kiertotalouteen; sekä edistää naisten osallisuutta, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yrityskumppanuuksia Suomen rahoittamissa hankkeissa ja UNIDOn työssä laajemmin. Hanke lisää köyhien ihmisten osaamispotentiaalia; vahvistaa mikro-, pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa; sekä ankkuroi monikansallisia EU-yrityksiä arvoketjuineen tukemaan kiertotaloutta kehitysmaissa. Hanke luo työpaikkoja ja yrittämisen mahdollisuuksia luonnonvarasektoreilla ja vähähiilisen ja ilmastokestävän kehityksen parissa. Hanke edistää lisäksi naisten osallisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa teollisessa kehityksessä. Välittömiä hyödynsaajia ovat metsä- ja kaivosalan koulutusta saavat ihmiset sekä hankkeissa mukana olevat yritykset, yritysorganisaatiot, ministeriöt ja asiantuntijat. Lopullisia hyödynsaajia ovat työllistyvät köyhät ihmiset, yrittäjät joiden liiketoiminta on kasvanut, sekä yhteiskunnat laajemmin paremman tasa-arvon ja ilmastokestävyyden muodossa. Hanke tukee erityisesti naisten mahdollisuuksia hyödynsaajina. Kumppaneita ovat SAFCOL ja Etelä-Afrikan kauppaministeriö, Sambian korkeakouluministeriö ja Mining Finland sekä EU:n monikansalliset yritykset, Euroopan investointipankki, Circle Economy, Chatham House ja Sitra sekä Business Finland. Kiertotaloushanke rahoitetaan yhdessä Euroopan komission kanssa.

Rahoituspäätös  17.06.2021

3 600 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Metsätalousopetus ja -koulutus 36%
  • Mineraali- ja kaivossektorin politiikka ja hallinto 6%
  • Teollisuuden kehittäminen 58%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

YK:n teollistamisjärjestö

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89893124

Tunnus

UHA2021-001857

Sivua muokattu

13.07.2021