Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.12.2020

DDG/Humanitaarinen miinatoiminta Ukrainassa

Kuvaus

Danish Demining Groupin Ukrainan-hankkeessa raivataan miinoja ja muita räjähteitä kontaktilinjan välittömässä läheisyydessä Itä-Ukrainassa, koulutetaan paikallisia sekä humanitaarisia toimijoita räjähteiden riskeistä ja avustetaan räjähteiden uhreja. Hanke vähentää konfliktialueen haavoittuvalle väestölle miinoista ja sodan räjähtämättömistä jäänteistä (ERW) aiheutuvaa vaaraa sekä parantaa heidän toimeentulomahdollisuuksiaan. Raivausta kohdistetaan erityisesti maanviljelyksen ja infrastruktuurin kannalta keskeisiin kohteisiin. Hankkeen avulla vähennetään miinoista ja muista räjähteistä aiheutuvien kuolemantapausten ja loukkaantuneiden määrää ja parannetaan siten alueen asukkaiden turvallisuutta. Lisäksi tuetaan sosioekonomista kehitystä vapauttamalla maa-alueita tuottavaan käyttöön ja tuetaan paikallisia viranomaisia räjähteiden uhkaan vastaamisessa. Toimintaan rekrytoidaan työntekijöitä, myös naisia, paikallisista yhteisöistä ja parannetaan siten toimeentuloa. Hankkeen pääasialliset hyödynsaajat ovat konfliktialueen nykyiset asukkaat sekä alueelle palaavat pakolaiset. Suomi tukee DDG:n hanketta 2 miljoonalla eurolla vuosien 2021-2025 aikana.

Rahoituspäätös  08.12.2020

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Maamiinojen ja sodan räjähtämättömien jäänteiden raivaus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Danish Demining Group (DDG)

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

86501372

Tunnus

UHA2020-006486

Sivua muokattu

08.07.2021