Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.12.2020

HALO/Humanitaarinen miinatoiminta Somaliassa

Kuvaus

HALO:n Somalian-hankkeessa raivataan miinoja ja muita räjähteitä erityisesti Etiopian-vastaisilla raja-alueilla, koulutetaan paikallista väestöä räjähteisiin liittyvistä riskeistä, avustetaan räjähteiden uhreja ja tuetaan Somalian viranomaisia ammusvarastojen hallinnassa. Hanke tukee ja vahvistaa Somalian turvallisuutta, vakautta ja kehitystä humanitaariselle miinatoiminnalla sekä ammusvarastojen tuhoamisella. Tavoitteena on parantaa inhimillistä turvallisuutta ja vähentää räjähteistä johtuvien siviiliuhrien määrää sekä rajoittaa ammusten ja räjähteiden leviämistä. Lisäksi parannetaan edellytyksiä sosioekonomiselle kehitykselle Somaliassa ja halutaan vähentää pakotettuja muuttoja. Hanke tukee kestävää rauhantyötä vahvistamalla paikallisia instituutioita ja luomalla vakautta. Hankkeesta hyötyvät erityisesti paikalliset yhteisöt, joiden lähialueilla miinojen ja räjähteiden raivausta tehdään. Suomi tukee hanketta vuosina 2021-2025 yhteensä 1,5 miljoonalla eurolla.

Rahoituspäätös  08.12.2020

1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Maamiinojen ja sodan räjähtämättömien jäänteiden raivaus 70%
 • Pienasevalvonta ja uudelleenjärjestely 20%
 • Turvajärjestelmän hallinto ja uudistus 10%

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

HALO Trust

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

27311852

Tunnus

UHA2020-006484

Sivua muokattu

08.07.2021