Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.12.2020

SPR/ICRC/Humanitaarinen miinatoiminta Syyriassa

Kuvaus

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) miinaohjelman kautta tuetaan räjähteistä vammautuneiden kuntoutustoimintaa Syyriassa, Aleppon ja Damaskoksen kuntoutuskeskuksissa. Lisäksi annetaan materiaalitukea pienemmälle Syyrian Punaisen Puolikuun (SARC) kuntoutuskeskukselle Shabaassa. Kuntoutuskeskuksissa annetaan myös psykososiaalista ja työllistymisen tukea. Lisäksi järjestetään miinoihin ja räjähteisiin liittyvää koulutusta Syyrian Punaisen Puolikuun henkilökunnalle ja vapaaehtoisten verkostolle, joka vie tietoa paikallisyhteisöihin. Hyödynsaajina ovat alueen siviilit, miinoista vammautuneet sekä humanitaarisen avun antajana toimiva Syyrian Punainen Puolikuu. Tuki ohjataan Suomen Punaisen Ristin kautta. Suomi rahoittaa SPR:n kautta ICRC:n humanitaarisia tukitoimia Syyriassa 1,5 miljoonalla eurolla vuosina 2021-2025.

Rahoituspäätös  08.12.2020

1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Lääketieteelliset palvelut 50%
  • Maamiinojen ja sodan räjähtämättömien jäänteiden raivaus 50%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Suomen Punainen Risti

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

57300445

Tunnus

UHA2020-006489

Sivua muokattu

08.07.2021