Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.12.2020

SPR/ICRC/Humanitaarinen miinatoiminta Ukrainassa

Kuvaus

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ICRC:n tekee Ukrainassa työtä kontaktilinjalla ja sen läheisyydessä Itä-Ukrainassa. ICRC pitää koulutuksia miinoihin ja räjähteisiin liittyvien riskien vähentämisestä, avustaa miinaonnettomuuksien uhreja ja tukee Ukrainassa tehtävää miinanraivausta. Suomen rahoituksella tuetaan lisäksi kahta räjähteistä vammautuneiden kuntoutuskeskusta. ICRC:n tuesta hyötyvät alueen siviilit, erityisesti vammautuneet, mutta myös Ukrainan valtiolliset ja alueelliset viranomaiset, joiden kanssa ICRC tekee yhteistyötä. Ennaltaehkäisevää tiedotustyötä tehdään mm. kouluissa. Suomi tukee ICRC:n toimintaa Ukrainassa Suomen Punaisen Ristin kautta yhteensä 500 000 eurolla vuosina 2021-2025.

Rahoituspäätös  08.12.2020

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Lääketieteelliset palvelut 50%
  • Maamiinojen ja sodan räjähtämättömien jäänteiden raivaus 50%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Suomen Punainen Risti

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

86501373

Tunnus

UHA2020-006493

Sivua muokattu

08.07.2021