Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.12.2020

GICHD/Humanitaarinen miinatoiminta

Kuvaus

Suomi kuuluu Genevessä sijaitsevan kansainvälisen humanitaarisen miinatoimintakeskuksen (GICHD) rahoittajiin. Keskus tukee eri maiden kansallisia miinatoimintaviranomaisia kehittämällä standardeja ja tiedonhallintaa, jotta miinojen ja räjähteiden raivaamista voitaisiin tehdä tehokkaammin ja vaikuttavammin. Suomi tukee rahoituksellaan keskuksen globaaleja ja alueellisia toimintoja: Itäisen Euroopan, Kaukasuksen ja Keski-Aasian alueellista ohjelmaa sekä arabiankielisten ja persiankielisten maiden yhteistyöohjelmaa. Alueelliset foorumit tarjoavat mahdollisuuden mm. keskinäiseen tiedonjakoon ja vierailukäynteihin. Lisäksi varmistetaan, että tietoa kansainvälisistä standardeista on saatavilla eri alueiden kohdekielillä. GICHD toimii sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseksi hankkeen kaikissa vaiheissa. Suomen tuki GICHD:lle on 500 000 euroa vuosien 2021-2025 aikana.

Rahoituspäätös  08.12.2020

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Maamiinojen ja sodan räjähtämättömien jäänteiden raivaus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Geneva International Centre for Humanitarian Demining

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

89893049

Tunnus

UHA2020-006496

Sivua muokattu

08.07.2021