Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.12.2020

MAG/Humanitaarinen miinatoiminta Irakissa ja Syyriassa

Kuvaus

Mines Advisory Group (MAG) -järjestön hanke käyttää yhdistettyä, alueellista lähestymistapaa lievittääkseen ISILin toiminnan luomaa systemaattista räjähdeuhkaa sekä Irakissa että Syyriassa. Improvisoidut räjähteet, miinat, ansoitukset ja räjähtämättömät jäänteet luovat merkittävän uhkan paluumuuttajille ja humanitaarisen avun antajille sekä estävät alueen vakauttamista ja jälleenrakentamista. MAG toteuttaa ISILiltä vapautetuilla alueilla Pohjois-Irakissa ja Koillis-Syyriassa teknistä kartoitusta ja kohdistettua räjähteiden raivausta sekä miinariskien koulutusta ja ei-teknistä kartoitustyötä. Projekti tukee alueellista vakautta ja parantaa mahdollisuuksia Irakin ja Syyrian sosioekonomiseen kehitykseen vapauttamalla maa-alueita tuottavaan käyttöön. Lisäksi se parantaa paikallisten asukkaiden henkilökohtaista turvallisuutta levittämällä tietoa räjähteiden vaaroista ja räjähteistä saastuneista alueista, sekä raivaamalla niitä. MAG tukee paikallisia ja kansallisia viranomaisia, jotta ne voivat jatkossa itse vastata miinatoiminnasta alueella. Hankkeesta hyötyvät erityisesti pakolaiset, jotka palaavat ISILiltä takaisinvallatuille alueille; naiset, miehet, pojat ja tytöt; sekä etniset ja uskonnolliset vähemmistöt, kuten jesidit. MAG rekrytoi paikallisista yhteisöistä niin miehiä kuin naisia miinanraivaajiksi ja tukee siten alueen työllisyyttä. Hanke toteutetaan vuosina 2021-2025. Suomi tukee hanketta 3,5 miljoonalla eurolla.

Rahoituspäätös  08.12.2020

3 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Maamiinojen ja sodan räjähtämättömien jäänteiden raivaus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Mines Advisory Group

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

85301055

Tunnus

UHA2020-006679

Sivua muokattu

08.07.2021