Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.06.2021

Karibia, IDB opettajankoulutus

Kuvaus

Opetussektori on prioriteetti Guyanassa, Jamaikalla ja Surinamessa. Maiden kärsiessä Covid-19-pandemian aiheuttamasta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta, opetussektorin merkitys on entisestään korostunut. Vaikka Karibian alueella on viime vuosina edistytty erityisesti opetukseen pääsyn suhteen, on vielä opetuksen laadun, luokkakäytänteiden ja pedagogisten menetelmien osalta vielä paljon haasteita. Lisäksi monelta opettajalta puuttuvat tarvittavat taidot ja pätevyys opettamiinsa aineisiin. Hankkeen päätavoitteena on tukea Guyanan, Jamaikan ja Surinamen opetusministeriöitä opettajien ja opettajienkouluttajien taitojen parantamisessa digitaalisessa opetuksessa ja etäopetuksen pedagogiassa. Hanke tukee maiden pyrkimyksiä kohti digitaalisempaa, joustavampaa, osallistavampaa ja laadukkaampaa koulutusjärjestelmää. Lisäksi hanke vahvistaa ministeriöiden tietopohjaa digitaalisesta opettajankoulutuksesta ja näin vauhdittaa opiskelijoiden oppimistulosten palautumista Covid-19-kriisin jälkeen. Karibian alue on altis luonnonkatastrofeille, kuten hurrikaaneille, mikä tekee etäopiskelutaitojen ja -välineiden hallitsemisesta hyödyllistä ei pelkästään lyhyellä, mutta myös keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Rahoituspäätös  08.06.2021

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Opettajien koulutus 80%
  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 20%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt

Rahoituskanava

Latinalaisen Amerikan kehityspankki

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

38905916

Tunnus

UHA2020-006854

Sivua muokattu

30.06.2021