Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.06.2021

Somalian opetussektorin kehittäminen

Kuvaus

Suomen tuki UNICEFille Somaliassa kohdistuu UNICEFin Somalian maaohjelman (2021-2025) opetussektorikomponentille. Sen päätavoite on edistää lasten, erityisesti kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa elävien tyttöjen ja kriiseistä ja konflikteista kärsivien lasten pääsyä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen piiriin sekä parantaa oppimistulosten laatua. Hanke tukee Suomen Somalian maaohjelman (2021-2024) ensimmäistä tulosaluetta, jonka päätavoitteena on lisätä luottamusta valtioon ja vahvistaa sosiaalista yhtenäisyyttä tukemalla valtionrakennusta, sovintotyötä sekä terveys- ja opetussektorien palvelutarjontaa. Suomi tukee hanketta 7,65 miljoonalla eurolla vuosina 2021-2024.

Rahoituspäätös  08.06.2021

7 650 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 30%
  • Ala-asteen opetus 50%
  • Opettajien koulutus 20%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311848

Tunnus

UHA2020-005060

Sivua muokattu

29.06.2021