Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.06.2021

YK:n rauhanrakennusrahasto

Kuvaus

Rauhanrakennusrahasto (PBF) on YK:n pääsihteerin alainen ohjelma, joka perustettiin vuonna 2006. Se tukee suoraan rauhanrakennusprosesseihin liittyvää toimintaa erityisesti tilanteissa, joihin ei ole saatavissa muuta rahoitusta. PBF toimii katalyyttisenä rahoitusinstrumenttina ja pyrkimyksenä on on auttaa luomaan muita kestäviä tukimekanismeja eri toimijoiden toteuttamina. PBF on keskeinen osa YK:n rauhanrakennusarkkitehtuuria, jota halutaan vahvistaa konfliktien ennaltaehkäisemiseksi ja kestävän rauhan ylläpitämiseksi. Rahaston kohteena ovat maat, joita YK:n rauhanrakennuskomissio käsittelee tai jotka ovat toipumassa väkivaltaisesta konfliktista tai joissa nähdään konfliktin olevan syntymässä tai uudelleenpuhkeamassa. Suomi on tukenut rauhanrakennusrahastoa 3 milj. eurolla vuonna 2020. Suomen rahoitus vuosina 2021-2022 on 2 milj. euroa. Rauhanrakennusrahastolle on muodostunut rooli ainutlaatuisena rauhanrakentamisen instrumenttina, joka on auttanut YK:ta toimimaan vaikeissa olosuhteissa. Rahasto tukee konflikteista toipumista noin 40 maassa.

Rahoituspäätös  08.06.2021

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 50%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 25%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 25%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n rauhanrakentamisrahasto

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89893036

Tunnus

UHA2021-001881

Sivua muokattu

29.06.2021