Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,17.06.2021

EN/Ukrainan toimintaohjelma 2018-22

Kuvaus

Euroopan neuvoston (EN) Ukrainan toimintaohjelma vuosille 2018 - 2021 on jatkoa aiemmalle, vuosina 2015-17 toteutetulle ohjelmalle. EN toteuttaa toimintaohjelmaa yhdessä Ukrainan viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa keskittyen ihmisoikeuksien, lainsäädännön ja demokratian vahvistamiseen eurooppalaisten standardien ja normien mukaisesti. Toimintaohjelma tukee Ukrainan omia uudistuksia ja maan prioriteetteja. Vuosien 2015-17 toimintaohjelman tärkeimpiä saavutuksia ovat olleet mm. oikeuslaitosta koskevien perustuslaillisten uudistusten läpivienti, uuden korkeimman oikeuden perustaminen, syyttäjäneuvoston toiminnan käynnistyminen, maan sisäisten pakolaisten oikeudellisen aseman parantuminen sekä julkisen oikeusapujärjestelmän kehittyminen. Jatko-ohjelmassa painotetaan erityisesti Ukrainan oikeuslaitoksen kehittämistä itsenäisemmäksi ja tehokkaammaksi, eurooppalaisten ihmisoikeusstandardien soveltamista, julkishallinnon tehokkuutta, pääsyä oikeusavun piiriin sekä vähemmistöjen ja maan sisäisten pakolaisten oikeuksia. EN:lla on asiantuntemuksensa vuoksi avainrooli näissä uudistuksissa. Koko toimintaohjelman 2018-2021 kustannusarvio oli n. 30 miljoonaa euroa. Suomi osallistuu ohjelmaan 500 000 eurolla.Ministerikomitean 1380. kokouksessaan 1. heinäkuuta 2020 teki päätöksen toimintasuunnitelman voimassaolon jatkamisesta vuoden 2022 loppuun, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Täysimääräisen täytäntöönpanon arvioidut kustannukset ovat kasvaneet 29,5 miljoonasta eurosta 38,4 miljoonaan euroon. Euroopan neuvoston toimintaohjelman tukeminen Ukrainassa on mukana Suomen Ukrainan maaohjelmassa vv. 2021-2024. Lisämyöntö on 500 000 euroa.

Rahoituspäätös  17.06.2021

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 35%
 • Lain ja oikeuden kehittäminen 30%
 • Ihmisoikeudet 35%

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Euroopan neuvosto

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

86501363

Tunnus

UHA2021-002568

Sivua muokattu

17.06.2021