Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,10.06.2021

UNWOMEN: Naisten tasavertainen osallistuminen oikeusprosesseihin ja hallintoon

Kuvaus

UN Womenin hanke Maastrategia, on osa UN Womenin Nepalin maaohjelmaa vuosille 2018-2021 ja sen kokonaisrahoitus on 4 miljoonaa euroa. Hanke jakautuu kahteen tulosalueeseen. Ensimmäisen tulosalueen tavoitteena on vahvistaa viranomaisten kykyä toimeenpanna sukupuolten tasa-arvoon liittyvää politiikkaa. Toisen tulosalueen tavoitteena on parantaa syrjäytyneisiin ryhmiin kuuluvien naisten osallistumista rauhanrakentamiseen ja talouteen. Lisämyöntö käsittelee sosiaalisten ja kulttuuristen normien muutoksen mittaamista tarinankerronnan avulla. Lisämyöntö on UN Womenin ja Suomen välinen yhteistyö, jonka pitkän aikavälin tavoitteena on moniperusteisen ja intersektionaalisen syrjinnän ehkäiseminen vaikuttamalla yhteiskuntaan juurtuneisiin haitallisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin normeihin. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on vaikuttaa yksilöiden ja yhteisöjen asenteisiin sekä käyttäytymisen muutokseen. Nyt esityksessä olevan inception-lisämyöntövuoden tavoitteena on kehittää metodologiaa pysyvän muutoksen vaikutusten mittaamiseen ja kerätä hankkeen baseline sekä samalla vaikuttaa Nepalin UN Womenin vuonna 2022 alkavaan uuteen maastrategiaan. Metodologian replikointia ja sen laajentamista alueen muihin maihin suunnitellaan yhdessä aluetoimiston (UN Women Regional Office for Asia and the Pacific) kanssa hankkeen edetessä.

Rahoituspäätös  10.06.2021

400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 38%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 49%
  • Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen 13%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

66014277

Tunnus

UHA2021-002370

Sivua muokattu

10.06.2021