Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,07.05.2021

IUCN-Suomi puitesopimus

Kuvaus

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja luonnonvarojen ekologisesti kestävää käyttöä. IUCN on ainutlaatuinen toimija biodiversiteetin suojelussa, luontoperustaisten ratkaisujen ja hyvän ympäristöhallinnon edistäjänä. IUCN:n tehtävänä on vaikuttaa, rohkaista ja avustaa maailman kaikkia yhteiskuntia suojelemaan luonnon monimuotoisuutta sekä varmistaa, että luonnonvarojen käyttö on kohtuullista ja ekologisesti kestävää. Suomen ja IUCN:n 2021-2024 vuodet kattavalla puitesopimuksella tuetaan IUCN:n vuosien 2021-2024 työohjelman toteutusta ympäristöllisesti kestävän kehityksen vahvistamiseksi. IUCN tukee erityisesti Suomen kehityspolitiikan painopistealue IV:n toteutusta, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Suomen yleistueksi IUCN:n puitesopimuskumppanuudelle vuosille 2021-2024 ehdotetaan 2,8 miljoonaa euroa (700 000/vuosi).

Lisätietoa

https://www.iucn.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  07.05.2021

2 800 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ympäristöapu
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 50%
  • Luonnon monimuotoisuus 50%

Erityinen kohderyhmä

  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

International Union for Conservation of Nature

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89886601

Tunnus

UHA2021-001267

Sivua muokattu

31.05.2021