Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,07.05.2021

WTO Kauppaan liittyvä tekninen apu

Kuvaus

Maailman kauppajärjestö (WTO) on keskeisin monenkeskistä kauppaa sääntelevä järjestö. Sen teknisen avun ohjelmien tavoitteena on tukea hyödynsaajina olevien kehitysmaiden osaamista ja institutionaalista kapasiteettia osallistua tasavertaisesti sääntöperustaiseen monenkeskiseen kauppajärjestelmään ja hyötyä kansainvälisestä kaupasta. Suomi tukee kahta WTO:n rahastoa: (1) Doha Development Agenda Global Trust Fund (DDAGTF), joka tukee kehitysmaiden kapasiteettia neuvotella, toimeenpanna ja hyödyntää WTO-sopimuksia; täyttää WTO:n sääntöihin perustuvat kansainvälisen kaupan kriteerit ja kauppasopimuksiin liittyvät velvoitteet ja tukea kehitysmaiden oikeuksien toteutumista kauppajärjestelmässä; sekä käsitellä uusia kauppaan liittyviä haasteita kuten sähköinen kauppa, kauppa ja ympäristö sekä kauppa ja terveys. (2) Standards and Trade Development Facility (STDF), jonka tavoitteena on vahvistaa kehitysmaiden osaamista terveys- ja kasvinsuojelumääräyksissä (sanitary/phytosanitary standards, SPS) ja tukea kehitysmaiden vientituotteiden turvallisuutta ja laatua. Suomen tuki WTO:n teknisen avun rahastoihin on 1,0 miljoonaa euroa vuosiksi 2021-2022 siten, että DDAGTF-rahastoon ohjataan 500.000 euroa ja STDF-rahastoon 500.000 euroa. Suomen tuki auttaa kehitysmaita hyödyntämään kansainvälisen kaupan mahdollisuuksia talouden kehittämiseksi, työpaikkojen luomiseksi, köyhyyden vähentämiseksi ja laajapohjaisen inklusiivisen kestävän kehityksen edistämiseksi. Tuki edesauttaa kehitysmaita, myös köyhimpiä kehitysmaita, kasvattamaan osuuttaan maailmankaupasta. Hyödynsaajia ovat ensisijaisesti kauppa-, elinkeino- ja talouspolitiikkaa toimeenpanevat viranomaiset ja toissijaisesti yhteistyössä mukana olevat akateemiset toimijat, tutkijat ja kansalaisyhteiskunnan toimijat. STDF:n hyödynsaajia ovat eläin- ja kasvi- sekä elintarviketurvallisuudesta vastuussa olevat viranomaiset ja tutkimuslaitokset sekä maanviljelijät, jatkojalostajat ja vientiyritykset. Parempien kaupankäyntimahdollisuuksien kautta lopullisia hyödynsaajia ovat yritykset. DDAGTF:n osalta hanketta toimeenpanee WTO:n koulutus- ja teknisen avun instituutti (ITTC) yhdessä akateemisten ja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. STDF:n osalta hanketta toimeenpanevat sekä WTO yhdessä akateemisten ja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa että maatasolla YK- ja muut kansainväliset järjestöt ja kansalliset viranomaiset.

Lisätietoa

http://www.standardsfacility.org / www.wto.org(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  07.05.2021

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monenkeskiset kauppaneuvottelut 60%
  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 30%
  • Kaupan esteiden poistaminen 10%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

Maailman kauppajärjestö

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89800107

Tunnus

UHA2021-000593

Sivua muokattu

27.05.2021