Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.03.2021

YK:n ympäristöohjelma (UNEP); Suomen tuki Ympäristörahastolle 2021

Kuvaus

YK:n ympäristöohjelman (UNEP) tehtävänä on edistää ympäristöllisesti kestävää kehitystä YK-järjestelmässä sekä toimia ympäristön tilan puolestapuhujana ja globaalin ympäristöagendan asettajana. UNEP:n työohjelma tavoittelee siirtymistä vähäpäästöiseen, resurssitehokkaaseen ja tasa-arvoiseen kehitykseen, mikä pohjautuu ekosysteemipalvelujen suojelulle ja kestävälle käytölle, vahvistuneelle ympäristöhallinnolle ja ympäristöriskien vähentämiselle. Pohjimmaisena tavoitteena on nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turvaaminen. UNEP tukee erityisesti Suomen kehityspolitiikan painopistealue IV:n toteutusta. Suomen tueksi UNEP:n ympäristörahastolle 2021 ehdotetaan 2,5 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös  26.03.2021

2 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ympäristöapu
 • Ympäristöapu
 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

 • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • nuoret
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89890004

Tunnus

UHA2021-001180

Sivua muokattu

09.04.2021