Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,07.04.2021

Kirkon ulkomaanapu: Mideeye, sovintoprosessien ja paikallishallinnon tuki Somaliassa

Kuvaus

Rauhallisen ja vakaan Somalian saavuttamiseksi tarvitaan kansan luottamusta nauttiva hallitus, hyvän hallinnon periaatteen mukaan toimivat hallintojärjestelmät ja kaikille kansalaisille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon. Kirkon Ulkomaanavun (KUA) ja ja Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston toimeenpanema sovinto- ja paikallishallintohanke Mideeye pyrkii puuttumaan näihin ongelmiin tukemalla kansallista sovintoprosessia sekä vahvistamalla inklusiivista hallintoa. KUA ja Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkosto ovat toimineet Somaliassa rauhanvälityksen ja paikallistason demokratian ja instituutioiden kehittämisen alalla vuosien ajan. Vuodesta 2017 lähtien KUA on Somalian hallituksen pyynnöstä tukenut sovintoprosessin vastuuministeriönä toimivaa sisäministeriötä sovintoprosessin edistämisessä. Ulkoministeriö on tukenut työtä vuosien 2018-2021 aikana yhteensä noin 1,3 miljoonalla eurolla. Vuonna 2020 tehty evaluaatio toteaa, että hanke on onnistunut keskeisissä tavoitteissaan hyvin. Mideeye-hankkeen rahoitus on osa Suomen Somalian maaohjelmaa, ja se tukee maaohjelman keskeisiä rauhan- ja valtionrakennukseen liittyviä tavoitteita. Suomen tuki hankkeelle on 4,5 miljoonaa euroa vuosille 2021-2024.

Rahoituspäätös  07.04.2021

4 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret

Rahoituskanava

Kirkon Ulkomaanavun säätiö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311847

Tunnus

UHA2020-005059

Sivua muokattu

23.04.2021