Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.03.2021

EIF-ohjelma; tuki LDC-maiden kauppakapasiteetin vahvistamiseksi

Kuvaus

Enhanced Integrated Framework (EIF) on vähiten kehittyneiden maiden (LDC), avunantajien sekä kansainvälisten järjestöjen globaali kumppanuus, jonka tavoitteena on tukea LDC-maita hyötymään kansainvälisestä kaupasta kestävän talouskasvun edistämiseksi, työpaikkojen luomiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi. EIF kehittää kauppaministeriöiden kapasiteettia ja vahvistaa niiden yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, laatii kumppanimaille tiekartan kauppapotentiaalin vahvistamiseksi, edistää kaupan kysymysten integroimista kansallisiin kehitysstrategioihin, toimii kauppaa tukevan kehitysyhteistyön koordinaattorina maatasolla sekä antaa siemenrahoitusta hankkeille, joilla on huomattava kauppapotentiaali. EIF on eksplisiittisesti mainittu SDG-alatavoitteessa 8.A. EIF:llä on perustavaa laatua oleva rooli LDC-maiden kauppasektorin kehittämisessä ja niiden integroimisessa kansainväliseen talouteen. Monet kehitysmaat, erityisesti köyhimmät, eivät ole pystyneet hyötymään kansainvälisen kaupan mahdollisuuksista. Niiden taloudet ovat heikkoja ja yksipuolisia, työpaikoista on krooninen pula eikä taloudet tarjoa ihmisille riittävästi hyvinvointia. Kaupasta vastaavien viranomaisten kapasiteetti ei ole riittävän vahva, kauppaa ei nähdä kehityksen peruspilarina ja avunantajien toiminta maatasolla on koordinoimatonta. Välittömät hyödynsaajat ovat kauppaministeriöt ja kaupasta vastaavat viranomaiset, joiden osaaminen kasvaa. Muita hyödynsaajia ovat kansainvälistä kauppaa käyvät yritykset, joiden kauppa ja työpaikat lisääntyvät, sekä niiden työntekijät ja perheet. Myös avunantajat hyötyvät tehokkaammasta koordinaatiosta maatasolla. EIF:n ansiosta LDC-maiden mikro- ja pk-yritysten toiminta on kehittynyt, kaupan kehittäminen on osa kansallisia kehitysstrategioita, LDC-maiden ulkomaankauppa on kasvanut ja talousmonipuolistunut, yritykset ovat luoneet työpaikkoja ja ihmiset ovat saaneet elannon. EIF on lisäksi tukenut merkittävästi naisyrittäjyyttä LDC-maissa "Empower Women, Power Trade" -aloitteen muodossa. Suomi on tukenut EIF-ohjelmaa kymmenellä miljoonalla eurolla rahoituskaudella 2016-2020. Tämä miljoonan euron lisämyöntö on vuodelle 2021.

Lisätietoa

www.enhancedif.org

Rahoituspäätös  04.03.2021

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89892281

Tunnus

UHA2020-007448

Sivua muokattu

23.03.2021