Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.03.2021

Yhteisevaluointi pakolaisten oikeuksien toteutumisesta covid-19 pandemian aikana

Kuvaus

Covid-19 pandemia on vaikeuttanut pakolaisten oikeuksien ja suojelun toteutumista. Vaikeuksia on ollut perusoikeuksien toteutumisessa kuten liikkumisen vapaudessa, pakolaisten turvallisuudessa, syrjimättömässä ja oikeudenmukaisessa kohtelussa sekä kaikkein haavoittuvimpien suojelussa. Yhteisevaluoinnissa tarkastellaan oikeutta hakea turvapaikkaa, oikeutta terveydenhuoltoon, suojelua sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa vastaan ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien toteutumista, lasten suojelua ja perheenyhdistämistä sekä kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevien suojelua. Evaluoinnissa tarkastellaan myös kuntalähtöistä toimintaa. Evaluoinnin tarkoitus on arvioida kansainvälisen yhteisön toimien ja kansainvälisten ja kansallisten toimijoiden yhteisen toiminnan tehokkuutta pakolaisten oikeuksien turvaamiseksi covid-19 pandemian aikana sekä identifioida suojelutoimien hyviä käytäntöjä, innovaatioita ja sopeutumista. Evaluoinnin ensisijaisia käyttäjiä ovat YK:n jäsenvaltiot (ml. vuoden 1951 Geneven pakolaissopimukseen sitoutuneet valtiot), globaalin pakolaiskompaktin hyväksyneet valtiot sekä YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR). Evaluoinnin tuloksia voidaan hyödyntää joulukuussa 2021 järjestettävässä korkean tason virkamieskokouksessa, jossa tarkastellaan Maailman pakolaisfoorumissa tehtyjen sitoumusten toimeenpanoa ja samalla pakolaiskompaktin tavoitteiden saavuttamista. Evaluoinnin käyttäjiä ovat myös kansainväliset järjestöt, kansalaisjärjestöt, ml. pakolaisten omat järjestöt, sekä muut toimijat, jotka avustavat pakolaisia covid-19 pandemian aikana. Yhteisevaluointi tehdään OECD:n Covid-19 evaluointikoalition alla. Evaluoinnin johtoryhmässä ovat UNHCR:n, Suomen ulkoministeriön, Kolumbian ja Ugandan hallitusten sekä ALNAPin evaluointiyksiköt. Lisäksi evaluointiin perustetaan asiantuntijoista koostuva referenssiryhmä. Yhteisevaluoinnin budjetti on 470 000 usd, josta Suomen osuus on 100 000 euroa.

Rahoituspäätös  12.03.2021

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89893100

Tunnus

UHA2021-000284

Sivua muokattu

15.03.2021