Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.12.2020

Quick Impact Project -pienhankkeet Libanonissa

Kuvaus

Libanonin Quick Impact Project (QIP) –pienhankkeiden tarkoituksena on tukea Etelä-Libanonin paikallisyhteisöjen kehitystä ja siten lisätä UNIFIL-kriisinhallintajoukkojen ja paikallisen väestön välistä luottamusta, mikä on olennaista joukkojen toiminnan turvaamiseksi. UNIFIL-joukkojen tavoitteena on ylläpitää alueen vakautta. Etelä-Libanon on edelleen haastavassa kehitystilanteessa vuonna 2006 käydyn Israelin ja Hizbollahin välisen konfliktin jäljiltä. Libanonin kokonaistilanteeseen vaikuttaa se, että maata kurittaa sen historian pahin talouskriisi, jota koronapandemia on vahvistanut. Maassa on myös noin 1,5 miljoonaa syyrialaispakolaista. Vuosina 2019-2020 toteutettiin 17 pienhanketta, joilla mm. kehitettiin vedenkastelu- ja puhdistusjärjestelmiä ja jätehuoltoa sekä kunnostettiin tiloja, joissa tarjotaan koulutus- ja vapaa-ajan toimintaa. Kokemukset toiminnasta ovat myönteisiä. Hankkeilla on lisätty rauhanturvaajien ja paikallisväestön välistä luottamusta ja samalla parannettu mm. puhtaan veden saantia ja jätehuoltoa sekä tuettu heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä. Hanketoiminta myös vahvistaa paikallisesti hyvää hallintoa ja kestäviä julkisia hankintoja korruption vaivaamassa maassa. Vuosien 2021-2022 tukea suunnataan erityisesti infrastruktuurihankkeisiin, ja koulujen ja päiväkotien varustamiseen, ja osa tuesta kohdistuu myös alueen koronavasteeseen. Osa hankkeista tehdään yhteistyössä Ranskan kriisinhallintajoukkojen kanssa. Suomen kriisinhallintajoukko identifioi ja toteuttaa hankkeet UM:n laatimaa Quick Impact Project –ohjeistusta noudattaen. Suomen tuki QIP-pienhankkeille vuonna 2019 oli 100 000e, ja siitä 43 000 e siirtyi non-cost extensionina vuodelle 2020. Vuosina 2021-2022 hankkeiden budjetti on 100 000 euroa vuodessa, yhteensä 200 000e.

Rahoituspäätös  21.12.2020

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Osallistuminen kansainvälisiin rauhanturvaoperaatioihin 50%
  • Sosiaaliturva 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85202504

Tunnus

UHA2020-006940

Sivua muokattu

21.12.2020