Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,09.12.2020

International Trade Centre (ITC)

Kuvaus

International Trade Centre (ITC) on UNCTADin ja WTO:n yhteinen teknisen avun järjestö, jonka missio on edistää kehitysmaiden inklusiivista ja kestävää kasvua ja kehitystä vahvistamalla mikro-, pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä. Kehitysmaiden yritysten parantunut kilpailukyky auttaa niitä integroitumaan globaaliin talouteen ja hyötymään kansainvälisestä kaupasta. Yksityinen sektori luo yli 90 prosenttia uusista työpaikoista kehitysmaissa. Yritysten luomat työpaikat tuovat ihmisille tuloja ja valtiolle verotuloja, joiden avulla se voi rahoittaa julkisia palveluja. Yritystoiminnan kasvu monipuolistaa taloutta ja luo arvoketjujen kautta myös uusia yrittämisen mahdollisuuksia. ITC:n pitkän aikavälin impact-tulostavoite on vaikuttaa myönteisesti SDG-tavoitteiden 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16 ja 17 saavuttamiseen. ITC:n tavoitteet ovat 1) mikro- ja pk-yritysten kansallinen toiminta- ja kaupankäyntiympäristö on parantunut; 2) kaupan ja investointien tukiorganisaatioiden palvelut mikro- ja pk-yrityksille ovat laadukkaammat ja kestävämmät; ja 3) mikro- ja pk-yritysten kansainvälinen kilpailukyky on kehittynyt. ITC toimii laajalti kehitysmaissa. Lähes 90 % ITC:n tuesta suuntautuu Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, vähiten kehittyneisiin maihin, haavoittuviin talouksiin sekä voimakkaasti kasvaen hauraisiin valtioihin ja pakolaisten kauttakulkumaihin. Mikro- ja pk-yritysten ohella järjestö keskittyy erityisesti nais- ja nuorten yrittäjien tukemiseen sekä pakolaisten / evakkojen ja epävirallisen sektorin yritystoiminnan kehittämiseen. Suomi on ITC:n pitkäaikainen yhteistyökumppani. TUO-10 esittää 5.000.000 euron tuen myöntämistä ITC:lle vuosiksi 2021-2022. 2.000.000 euroa on korvamerkitsemätöntä yleistukea. 3.000.000 euroa on myös yleistukea, mutta se "pehmeästi korvamerkitään" seuraavasti: pk-yritysten tukemiseen niiden osallistumiseksi kv. arvoketjuihin; osallistavan ja vihreän kaupan edistämiseen ja valtavirtaistamiseen, ml. SheTrades-aloite; ja Afrikan mantereenlaajuisen vapaakauppa-alueen (AfCFTA) kehittämiseen (One Trade Africa -ohjelma). Suomen tuella on vahva painotus nais- ja nuorten yrittäjien kaupankäyntimahdollisuuksien ja haavoittuvien ryhmien elannonhankkimismahdollisuuksien vahvistamiseksi.

Lisätietoa

www.intracen.org

Rahoituspäätös  09.12.2020

5 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Liiketoiminnan kehittämispalvelut 80%
  • Alueelliset kauppasopimukset (RTA) 20%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

Kv kauppakeskus

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89893053

Tunnus

UHA2020-006839

Sivua muokattu

18.12.2020