Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.12.2020

Kehitysmaat, Tuki maailmanruokaturvakomitean tasa-arvotyöohjelmalle 2020-2022

Kuvaus

Tavoitteena on luoda tasa-arvonäkökulmiin keskittyvä ohjeisto, joka auttaa toimijoita valtavirtaistamaan sukupuolinäkökulman ruokaturvaan ja ravitsemukseen. Työ tehdään Maailman Ruokaturvakomitean (World Food Security, CFS) puitteissa. CFS on globaali monitoimijafoorumi, joka tuo yhteen kaikki ruokaturvasektorilla toimivat jäsenmaat, YK-järjestöt, yksityissektorin, kansalaisjärjestöt ja tutkimuslaitokset/akatemian. Konkreettisena tuloksena on sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi luotu ohjeisto, joka identifoi kriittiset muutostekijät naisten ja tyttöjen voimaannuttamiseksi ja rakenteellisen syrjinnän lopettamiseksi ja jakaa tietoa konkreettisia keinoista ja hyvistä käytänteistä naisten ja tyttöjen asemansa vahvistamiseksi, edesauttaen siten ruoka- ja ravitsemusturvan paranemista (Gender equality and women’s empowerment in the context of food security and nutrition). Suomen rahoitusosuus maailmanruokaturvakomitean tasa-arvo-ohjeistuksen tekemiselle vuosille 2020-22 tulee olemaan yhteensä €200.000 EUR.

Rahoituspäätös  08.12.2020

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ruokaturvapolitiikka ja hallinnointi 50%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 50%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89893052

Tunnus

UHA2020-006827

Sivua muokattu

11.12.2020